Oferta pracy

Ekspert w Departamencie Bezpieczeństwa

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

 • Krucza 50, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • rekrutacja zdalna

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Krucza 50

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • projektowanie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie procesów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania dla procesów biznesowych spółki, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych w tym zakresie;

 • zarządzanie ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania;

 • planowanie i koordynowanie analizy BIA oraz działań w zakresie opracowywania, wdrażania i testowania planów ciągłości działania;

 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji w spółce, w tym prowadzenie postępowań wyjaśniających, także we współpracy z organami ścigania oraz innymi właściwymi instytucjami i podmiotami zewnętrznymi;

 • definiowanie standardów i wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dla spółki;

 • konsultowanie umów, projektów i regulacji wewnętrznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania;

 • planowanie, inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dla pracowników spółki;

 • planowanie i przeprowadzanie kontroli przestrzegania wymagań bezpieczeństwa informacji w spółce;

 • nadzorowanie prawidłowego wypełniania przez dostawców zobowiązań umownych w zakresie usług, niezbędnych dla skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji w spółce;

 • opracowywanie okresowych raportów zarządczych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania w spółce;

 • prowadzenie rejestrów i ewidencji niezbędnych dla skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w spółce;

 • opracowywanie i wdrażanie planów operacyjnych w zakresie bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania dla spółki.

Nasze wymagania

 • wiedza oraz min. 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania i ryzykiem związanym z bezpieczeństwem informacji;

 • znajomość metod i umiejętność przeprowadzania analizy BIA oraz identyfikowania i szacowania ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji;

 • znajomość standardów ISO 27001, ISO 3100/ISO 27005, ISO 22301;

 • znajomość i rozumienie wymagań bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa dla podmiotów sektora finansowego, wytycznych KNF oraz w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (będzie to dodatkowym atutem);

 • co najmniej ogólna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym oraz bezpieczeństwem przetwarzania w chmurze obliczeniowej;

 • umiejętność sporządzania raportów i przygotowywania dokumentacji.

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz system premiowy,

 • pakiet benefitów i świadczeń dodatkowych z myślą o Twoim zdrowiu i samopoczuciu,

 • ciekawe projekty i pracę z profesjonalistami, którzy chętnie dzielą się wiedzą,

 • pracę w firmie, której celem jest rozwój społeczny i gospodarczy Polski,

 • możliwość kreowania kierunku swojego rozwoju i uczestniczenia w szkoleniach podnoszących Twoje kwalifikacje,

 • pracę w zespole, który szanuje i docenia drugiego człowieka, jego pracę i zaangażowanie w realizowane zadania.

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • owoce

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • kawa / herbata

 • dofinansowanie usług turystycznych

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie dojazdów do pracy

 • inicjatywy dobroczynne

 • pikniki rodzinne

 • wpłata pracodawcy do PPK aż 4%

 • system premiowy

 • wspólne wydarzenia

 • inicjatywy sportowe

 • profesjonalny system szkoleń

Polski Fundusz Rozwoju S.A.

KIM JESTEŚMY?

PFR S.A. jest częścią grupy instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój. Pod naszymi skrzydłami integrujemy działalność ekosystemu wielopłaszczyznowo wspierającego rozwój polskiej gospodarki. Dynamicznie reagujemy na sytuację gospodarczą dzięki zaangażowanemu zespołowi profesjonalistów, którzy każdego dnia podejmują działania mające na celu skuteczną koordynację programów rozwojowych i wspierają zrównoważony rozwój kraju.

Wspieramy proces modernizacji gospodarki. Pomagamy eksporterom, innowatorom, inwestujemy w rozwój przedsiębiorstw i infrastruktury oraz wypełniamy luki, z zasypaniem których nie radzi sobie wolny rynek.

JAK PRACUJEMY

~ Konsekwentnie dążymy do realizacji celów. Jesteśmy zawsze przygotowani, a sprawy doprowadzamy do końca.

~ Analizujemy i rozumiemy otaczającą nas rzeczywistość. Wyciągamy wnioski ze swoich sukcesów i porażek oraz podejmujemy konieczne ryzyko.

~ Tworzymy nowe idee, usługi oraz rozwiązania. Śledzimy najnowsze trendy i wykraczamy poza utarte schematy.

~ Traktujemy innych w swojej pracy tak samo, jak chcielibyśmy sami być traktowani.

ZOSTAŃ CZĘŚCIĄ NASZEGO ZESPOŁU!

Szanujemy naszych współpracowników i ich cenny czas. Staramy się patrzeć na sytuacje z perspektywy innych, aby znaleźć porozumienie, które pozwoli osiągać postawione cele.

Kultura organizacyjna to dla nas więcej niż zbiór norm społecznych, systemów wartości, klimat organizacyjny lub wymogi zachowania. Dla nas kultura organizacyjna to nasze wspólne przekonanie, że powinniśmy postępować właściwie, nasz etos pracy i to, jacy jesteśmy wobec siebie.

Zostań jednym z nas i zyskaj realny wpływ na kształtowanie postępu społecznego i gospodarczego kraju.

Przewiń do profilu firmy

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.