Ekspert w Departamencie Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 05.08.2019
 • Ważna jeszcze 16 dni (do 04.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce. Tworzy je 330 nadzorów wodnych, 50 zarządów zlewni, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

  Wody Polskie to jednak przede wszystkim ponad 6 000 ludzi, którzy wykonują pracę z pasją. Jesteśmy nowo powołaną organizacją, w której ze względu na jej wielkość i różnorodność zadań, każdy może znaleźć swoje miejsce. Wykonujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany.

  Ciesz się pracą, która ma znaczenie. Dołącz do nas!

  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  Ekspert
  w Departamencie Kontroli
  i Audytu Wewnętrznego
  Miejsce pracy: Szczecin

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • zapewnianie skutecznej realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego,
   kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej,
  • wdrażanie obowiązujących procedur i wytycznych,
  • wsparcie w przeprowadzaniu audytów i kontroli,
  • optymalizacja procesów kontrolnych,
  • projektowanie działań kontrolnych w odpowiedzi na pojawiające się ryzyka,
  • identyfikacja słabości; rekomendowanie działań naprawczych,
  • współpraca przy realizacji Roku Klienta w PGW Wody Polskie,
  • raportowanie, opracowywanie i monitorowanie informacji oraz wykonywanie analiz.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • pięcioletnie doświadczenie zawodowe,
  • doświadczenie w obszarze audytu i kontroli zarządczej,
  • znajomość ustawy Prawo wodne oraz ustawy o finansach publicznych będzie dodatkowym atutem.

  Kandydatów posiadających:

  • dobrą organizacje pracy własnej,
  • nastawienie na rozwiązywanie problemów,
  • łatwość komunikacji oraz pracy w zespole,
  • dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży służbowych,
  • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych,
  • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność wyciągania wniosków.

  Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
  • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
  • niezbędne narzędzia pracy,
  • wspierające środowisko pracy,
  • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
  • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń.

  Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty za pomocą przycisku APLIKUJ

   
  Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 04.09.2019 r.

  Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:
  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   [email protected]
  3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  5. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.01.2020 r.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.
   
  Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji.
  Uprzejmie informujemy, 
  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.