Oferta pracy

Ekspert w Dziale Zarządzania Kontraktami i Pozwoleniami

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Mszczonowska 4

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • nadzorowanie realizacji projektów w zakresie roszczeń i potencjalnych roszczeń

 • zarządzanie ryzykami, które mogą skutkować powstaniem roszczeń wykonawców

 • przygotowywanie bieżących informacji i raportów w zakresie obsługi roszczeń oraz koordynowanie przepływu informacji wewnątrz Spółki w tym obszarze

 • przygotowywanie analiz i opinii w sprawie poszczególnych roszczeń oraz przygotowywanie i przedstawianie rekomendacji

 • weryfikowanie i analizowanie dokumentacji przetargowej oraz postanowień umów w zakresie roszczeń i potencjalnych roszczeń kierowanych do i przez Spółkę

 • współpraca z partnerami zaangażowanymi w realizowane projekty oraz doradcami Spółki

 • archiwizacja dokumentacji dotyczącej roszczeń

 • zarządzanie rejestrem roszczeń

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym lub prawnym

 • minimum 10 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze realizacji umów / obsługi roszczeń

 • znajomość krajowych regulacji dotyczących realizacji projektów, w tym Prawa budowlanego, FIDIC, Kodeksu Cywilnego

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności: Word, Excel, Power Point)

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego

 • doskonała organizacja pracy własnej, terminowość

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • doświadczenie w administrowaniu kontraktami/zarządzaniu roszczeniami w ramach realizacji złożonych projektów infrastrukturalnych w branży petrochemicznej, chemicznej i/lub energetycznej

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim

 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • pracowniczy program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

 • zapewniamy sposoby organizacji pracy dostosowane do wytycznych obowiązujących podczas pandemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pracowników

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

Ekspert w Dziale Zarządzania Kontraktami i Pozwoleniami - Pion Strategicznych Inwestycji

Miejsce świadczenia pracy:

Centrala Spółki, ul. Mszczonowska 4

Oferty prosimy nadsyłać do :

18 sierpnia 2021 r.