Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Ekspert w Jednostce Realizującej Projekt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

 • Opole, opolskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Ekspert
 • rekrutacja zdalna
Jesteśmy odpowiedzialni za gospodarkę wodną w Polsce. Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Realizujemy wiele ważnych i potrzebnych zadań, m.in. obsługujemy urządzenia przeciwpowodziowe i regulacyjne, planujemy i nadzorujemy strategiczne inwestycje, prowadzimy postępowania dotyczące zgód wodnoprawnych, opracowujemy strategie i plany, edukujemy.
 
 • 392 jednostki organizacyjne
 • 6000 Pracowników
 • 3526 Pracowników z ponad 5-letnim stażem pracy

EKSPERT W JEDNOSTCE REALIZUJĄCEJ PROJEKT

 Rzeszów, Opole

do 18 grudnia 2021 r.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA

 • koordynację, nadzorowanie przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego, w tym nadzór nad realizacją kontraktów robót budowlanych i usług, w tym w zakresie harmonogramów i rad budowy/technicznych,
 • odbiór opracowanych dokumentacji (w tym technicznych) od wykonawców, sprawdzanie ich kompletności i zgodności z warunkami wynikającymi z przetargów oraz obowiązujących przepisów prawa, analizowanie zastosowanych rozwiązań technicznych i przekazywanie zatwierdzonych dokumentacji przyszłym wykonawcom robót,
 • nadzór nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi przez wykonawców,
 • udział w pracach komisji odbiorowych, udział w przeglądach okresowych na zrealizowanych kontraktach,
 • zapewnienie zgodności dokumentowania procesu inwestycyjnego lub przygotowania inwestycji z wymaganiami prawa i instytucji finansujących projekt; prowadzenie korespondencji z uczestnikami procesu przygotowania lub realizacji inwestycji,
 • przygotowywanie opisów przedmiotów zamówienia w celu zorganizowania przetargów  na prace projektowe i roboty budowlane oraz sporządzanie kosztorysów inwestorskich,
 • udział w pracach komisji przetargowych w przetargach  na prace projektowe i roboty budowlane i udział w zespole do nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień w zakresie robót budowlanych i usług projektowych,
 • bieżący nadzór nad przydzielonymi zadaniami inwestycyjnymi,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń wykonawcy, w tym robót realizowanych w podwykonawstwie, przejściowych świadectw płatności, faktur, rachunków itp. wystawianych przez wykonawców robót,
 • bieżącą współpracę z Konsultantami Wsparcia Technicznego oraz pozostałymi Wydziałami  i Zarządami Zlewni RZGW.

 CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: budownictwo wodne, melioracje wodne, inżynieria środowiska, budownictwo,
 • posiada minimum dziesięcioletni staż pracy, w tym doświadczenie w koordynacji/lub samodzielnym nadzorowaniu zadań obejmujących realizację robót budowlanych (preferowane zadania z obszaru hydrotechnicznego i/lub współfinansowane przez instytucje międzynarodowe,
 • posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz należy do izby inżynierów budownictwa,
 • zna przepisy aktów prawnych mających zastosowanie do zakresu obowiązków, w tym m.in.:
-Prawo wodne,
- Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
- Prawo budowlane,
- Kodeks cywilny,
- Prawo zamówień publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • w stopniu zaawansowanym posługuje się narzędziami pakietu MS Office,
 • zna obsługę programów: Zuzia lub Norma oraz AutoCad.

DODATKOWO DOCENIMY:

 • znajomość programów GIS.
 • doświadczenie w koordynacji i/lub samodzielnym nadzorowaniu i/lub rozliczaniu zadań współfinansowanych przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Bank Rozwoju Rady Europy.
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu, rzetelność.

 

NASZYM PRACOWNIKOM
OFERUJEMY

 • Umowę o pracę
  Stabilne zatrudnienie
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki
 • Wczasy "pod gruszą"
  Bazy noclegowe w całym kraju
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę
 • Pracę, która ma znaczenie
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Ogłoszenie archiwalne