Ta oferta pracy jest nieaktualna od 16 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektromechanik / elektronik – diagnosta pojazdów ciężarowych

 • Kielce, świętokrzyskie
 • Skrajna 80A, Kielce, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • Umowa o pracę
 • 02.08.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, będąca wiodącym producentem urządzeń do całorocznego utrzymania dróg, należąca do międzynarodowego Holdingu poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku:
   

  Elektromechanik / elektronik – diagnosta pojazdów ciężarowych

  Opis stanowiska pracy:

  • Diagnostyka usterek oraz szybkie rozwiązywanie problemów zgodnie z przyjętymi standardami i specyfikacją techniczną pojazdów,
  • Obsługa mierników i innych urządzeń diagnostycznych
  • Kontrola stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych podwozi
  • Kontrola stanu technicznego zespołów mechanicznych, układów zawieszenia itp.
  • Kontrola stanu technicznego układów pneumatyki
  • Naprawy mechaniczne silników, skrzyń biegów i innych podzespołów mechanicznych
  • Usuwanie usterek systemów elektrycznych i elektronicznych zgodnie ze schematami instalacji
  • Serwisowanie, naprawa i modernizacja istniejących układów hydraulicznych

  Wymagania:

  • Wykształcenie kierunkowe, zawodowe lub średnie,
  • Doświadczenie w pracy z programami diagnostycznymi dla pojazdów ciężarowych,
  • Doświadczenie w obsłudze i naprawach pojazdów ciężarowych/osobowych min 2 lata,
  • Umiejętność naprawy systemów mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych,
  • Umiejętność czytania i analizowania schematów elektrycznych,
  • Zaangażowanie i chęć rozwoju, własna motywacja do rozwiązywania problemów diagnostycznych
  • Dyspozycyjność i bardzo dobra organizacja pracy,
  • Niezależność oraz umiejętność systematycznej pracy
  • Dbałość o wysoką jakość napraw i usług serwisowych
  • Umiejętność pracy w zespole
  • Mile widziane uprawnienia do obsługi wózków widłowych i suwnic
  • Czynne prawo jazdy kat. B oraz kat. C – dodatkowy atut

  Oferujemy:

  • Cykliczne szkolenia branżowe z zakresu wykonywanej pracy
  • Płaca adekwatna do posiadanych umiejętności
  • Zatrudnienie na umowę o pracę
  • Praca w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • Opieka medyczna
  • Liczne świadczenia socjalne

  Zainteresowane osoby prosimy o przysyłanie aplikacji zawierających CV, list motywacyjny, kopię dyplomu ukończenia studiów, ewentualnie inne świadectwa potwierdzające kwalifikacje za pomocą przycisku Aplikuj lub o kontakt telefoniczny: 41/3652107 lub 41/3652147 albo osobisty codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00.

  aplikuj
  Osoby aplikujące, prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
   
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o.
  z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A na potrzeby ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”
  „Administratorem Twoich danych osobowych jest Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A (dalej AEBI).
  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
  Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego.
  Podstawą prawną przetwarzania przez AEBI Twoich danych osobowych w tym celu w zakresie danych osobowych wskazanym w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO.
  Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż przewidzianym w Kodeksie pracy oznacza wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie tych danych osobowych, która może zostać w każdym momencie wycofana. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną ich przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Podstawą prawną przetwarzania przez AEBI Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który polega na zabezpieczeniu AEBI przed ewentualnymi zarzutami oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes administratora polega także na sprawdzeniu Twoich umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.
   
  AEBI będzie przetwarzało Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeśli wyrazisz na to zgodę. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).
   
  Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  AEBI będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz AEBI.
  Ponadto AEBI będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
  Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
   
  Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  AEBI będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem obecnej rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.  
   
  W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przetwarzane do momentu odwołania przez Ciebie Twojej zgody, nie dłużej jednak niż przez 1 rok od dnia złożenia aplikacji.
   
  Jakie masz prawa?
  Przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
  Kontakt
  Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
  Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk
  Tel.: 22 211 18 60, E-mail: [email protected]
  Aebi Schmidt Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-650) przy ul. Skrajnej 80A”