Oferta pracy

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

Elektromechanik

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, pomorskie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 16 lis 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
top

Elektromechanik

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr ref.: 2/272/2020

Główne  obowiązki

 • wykonywanie mechanicznych i elektrycznych napraw taboru tramwajowego

Wymagania kompetencyjne zawodowe i dodatkowe

 • wykształcenie min. średnie (techniczne), preferowane wyższe (kierunki techniczne),
 • posiadanie uprawnień SEP (mile widziane)
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (mile widziane)
 • umiejętność spawania (mile widziane)
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • dobra sprawność psychofizyczna,
 • dyspozycyjność/ możliwość pracy zmianowej,
 • samodzielność, zaradność. 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w Spółce, czas pracy ( zmianowy równoważny , okres rozliczeniowy 3- miesięczny)
 • Proste zasady wynagradzania (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, premia miesięczna, premia półroczna)
 • Szeroki pakiet socjalny (wczasy „pod gruszą”, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci, kolonie i obozy dla dzieci i inne)
 • Bilety pracownicze oraz dla członków rodziny
 • Możliwość skorzystania z sekcji sportowych ( np. piłka nożna, sekcja rowerowa)
 • Dostęp do karty Multisport
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Dostęp do Planów Kapitałowych
 • Dobra lokalizacja siedziby Spółki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-252)przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711

2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pan Marek Rolewicz  e-mail służbowy: [email protected], nr tel. służbowy 58/341-00-21

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników GAIT Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ogłoszeniu nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]

7)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

- telefonicznie : (22) 531 03 00

8)podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GAIT Sp. z o.o.

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

facebook
instagram
youtube
twitter
ElektromechanikNumer ref.: 2/272/2020

Główne  obowiązki

 • wykonywanie mechanicznych i elektrycznych napraw taboru tramwajowego

Wymagania kompetencyjne zawodowe i dodatkowe

 • wykształcenie min. średnie (techniczne), preferowane wyższe (kierunki techniczne),
 • posiadanie uprawnień SEP (mile widziane)
 • obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (mile widziane)
 • umiejętność spawania (mile widziane)
 • zdyscyplinowanie i odpowiedzialność,
 • dobra sprawność psychofizyczna,
 • dyspozycyjność/ możliwość pracy zmianowej,
 • samodzielność, zaradność. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku (80-252)przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711

2)inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. jest Pan Marek Rolewicz  e-mail służbowy: [email protected], nr tel. służbowy 58/341-00-21

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

-przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracowników GAIT Sp. z o.o. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4)odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w ogłoszeniu nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego

6)posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]

7)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

- listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

- przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

- telefonicznie : (22) 531 03 00

8)podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w GAIT Sp. z o.o.

9)Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenie archiwalne