Elektromechanik

 • Legnica, dolnośląskie
 • Świętego Wojciecha 24, Legnica, Polska pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 22.08.2019
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 21.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Patelec Elpena Sp. z o.o., lider w swojej branży, producent komponentów i złączy elektrycznych do urządzeń przemysłowych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, należący do międzynarodowej grupy kapitałowej, w związku z dalszym dynamicznym rozwojem  poszukuje odpowiedniej osoby na stanowisko:

  ELEKTROMECHANIK
  Miejsce pracy: Legnica

  OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

  • wykształcenia zawodowego lub średniego kierunkowego - preferowany profil elektryka,
  • posiadanie odpowiednich zaświadczeń kwalifikacyjnych (SEP), potrzebnych przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, remontowych, eksploatacyjnych,
  • znajomości zagadnień i problemów technicznych w zakładzie produkcyjnym,
  • doświadczenia zawodowego,
  • dyspozycyjności (praca w systemie zmianowym).

  OPIS STANOWISKA:

  • zapewnienie sprawności urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych w zakresie układów instalacji elektrycznych zespołów maszyn,
  • modernizacja, naprawy  maszyn i urządzeń (w tym ustawianie i regulacja maszyn, zapewnienie ciągłości procesu produkcji, naprawy bieżące),
  • utrzymanie w pełnej sprawności maszyn i urządzeń,
  • okresowe przeglądy wszelkich maszyn oraz instalacji.

  FIRMA OFERUJE:

  • stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
  • posiłki regeneracyjne,
  • dodatki do wynagrodzenia,
  • opieka medyczna,
  • ZFŚS ( dopłata do wypoczynku, paczki dla dzieci).
  Aplikacje proszę wysyłać  poprzez przycisk APLIKUJ.

  lub na adres: Patelec Elpena Sp. z o.o. ul. Św. Wojciecha 24, 59-220 Legnica

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

  aplikuj
  bottom

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przystąpieniem do rekrutacji jest Patelec-Elpena sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Św. Wojciecha 24, 59-220 Legnica jako pracodawca (dalej jako: „Administrator”).

  Kontakt z Administratorem danych osobowych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt:

  1)   mailowy, kierując wiadomość e-mail na adres: [email protected];

  2)   w drodze korespondencji w formie pisemnej, kierując pocztę na adres naszej siedziby: ul. Św. Wojciecha 24, 59-220 Legnica.

  Cele, podstawa i zakres przetwarzanych danych osobowych

  Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, dla realizacji ww. celu będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może być odwołana w dowolnym czasie. Przekazanie Administratorowi dokumentów zawierających takie dane stanowić będzie działanie potwierdzające zgodę na ich przetwarzanie.

  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte będą dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, do ich przetwarzania niezbędna będzie wyraźna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator nie będzie przetwarzał takich danych bez uprzedniego wyrażenia zgody w tym zakresie.

  Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia tego procesu rekrutacji.

  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych również dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji.

  Odbiorcy danych osobowych

  Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji celów przetwarzania, w szczególności firmom świadczącym usługi IT, prawne oraz współpracującym w ramach grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

  Prawa osób, których dane są przetwarzane

  Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, na zasadach określonych przepisami prawnymi, w szczególności RODO, ma prawo do:

  1)     żądania dostępu do danych osobowych;

  2)     sprostowania danych osobowych, np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;

  3)     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, w zakresie, w którym dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  4)     usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  5)     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

  6)     przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;

  7)     niepodlegania decyzjom o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu (informujemy, że nie podlegają Państwo takim decyzjom).

  Informujemy również, że w przypadku gdy sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże przed podjęciem takiego działania, celem wyjaśnienia wątpliwej kwestii dotyczącej ochrony Państwa danych osobowych zalecamy kontakt z Administratorem.

  Informacja o wymogu podania danych

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić Administratorowi realizację procesu rekrutacyjnego, zwłaszcza w zakresie kontaktu z Państwem.