Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu (53-609) (Pracodawca), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Zgadzam się na przetwarzanie przez DOZAMEL Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracodawca.
Możesz się z nami skontaktować pisemnie pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem [email protected]
Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji w oparciu o te przepisy prawa i ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonej rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
W związku z prowadzeniem rekrutacji, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane kategoriom odbiorców:
1)    podmiotom współpracującym i przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. dostawcom: systemów do zarządzania procesem rekrutacji; usług teleinformatycznych jak hosting, obsługa i utrzymanie systemów informatycznych; usług prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych; niszczenia i utylizacji nośników zawierających dane osobowe;
2)    organom władzy publicznej lub podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z rekrutacją na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres do zakończenia rekrutacji, tj. zawarcia umowy z wybranym kandydatem. W przypadku, gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach Twoje dane będziemy przechowywać przez okres do 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji. Po upływie ww. okresów Twoje dane zostaną trwale usunięte.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. W każdym czasie możesz cofnąć wyrażoną zgodę kontaktując się z nami pod adresem [email protected], cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), w sytuacji gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL"

Elektromechanik urządzeń dźwignicowych

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL"O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne "DOZAMEL"

Fabryczna 10

Wrocław

DOZAMEL od ponad 20 lat świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu i biznesu oraz zarządza zintegrowaną infrastrukturą. Jest właścicielem nowoczesnego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum BHP.

Jakość usług DOZAMELU została potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie norm ISO 9001, 14001 i 22000 oraz normy bhp 18001.

Jest także jednym z założycieli i jednocześnie podmiotem zarządzającym, Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

DOZAMEL aktualnie zatrudnia ponad 200 osób.
Elektromechanik urządzeń dźwignicowych
Miejsce pracy: Wrocław

Zadania:

 • konserwacja, naprawy remonty, serwis urządzeń dźwignicowych w zakresie elektrycznym,
 • udział w badaniach UDT.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata,
 • uprawnienia do konserwacji, napraw i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Stałe wynagrodzenie z możliwością premii
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość zdobywania doświadczenia przy realizacji ciekawych i ambitnych projektów
 • Pakiet dodatkowych benefitów (program ubezpieczeń grupowych, karta wstępu na obiekty sportowe, dofinasowanie do wypoczynku, pakiet socjalny)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
aplikuj

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

DOZAMEL od ponad 20 lat świadczy specjalistyczne usługi dla przemysłu i biznesu oraz zarządza zintegrowaną infrastrukturą. Jest właścicielem nowoczesnego Centrum Konferencyjnego oraz Centrum BHP.

Jakość usług DOZAMELU została potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie norm ISO 9001, 14001 i 22000 oraz normy bhp 18001.

Jest także jednym z założycieli i jednocześnie podmiotem zarządzającym, Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

DOZAMEL aktualnie zatrudnia ponad 200 osób.
Elektromechanik urządzeń dźwignicowych

Zadania:

 • konserwacja, naprawy remonty, serwis urządzeń dźwignicowych w zakresie elektrycznym,
 • udział w badaniach UDT.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe, minimum 3 lata,
 • uprawnienia do konserwacji, napraw i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

Oferujemy:

 • Umowa o pracę
 • Stałe wynagrodzenie z możliwością premii
 • Rozwój kwalifikacji zawodowych
 • Możliwość zdobywania doświadczenia przy realizacji ciekawych i ambitnych projektów
 • Pakiet dodatkowych benefitów (program ubezpieczeń grupowych, karta wstępu na obiekty sportowe, dofinasowanie do wypoczynku, pakiet socjalny)
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne