Oferta pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków; 2) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celach przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest zgody na przetwarzanie danych; 3) dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania Pani/Pana zgody; 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przeniesienia danych osobowych W celu realizacji tych praw odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: [email protected]) w przypadku stwierdzenia naruszeń ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych, objętych zgodą przed jej cofnięciem; 7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, proszę o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: Działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora – spółkę Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 30, 30-552 Kraków; moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania, numeru telefonu, wizerunku, doświadczenia, wykształcenia, a także wszelkich innych danych podawanych w CV. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji, przeprowadzanej przez administratora. Niniejsza zgoda wyrażona jest w sposób świadomy i dobrowolny. Oświadczam, że jest mi znana klauzula informacyjna, dostarczona mi przez administratora zgodnie z art. 13 RODO, przed wyrażeniem niniejszej zgody. W szczególności zostałam/-em poinformowany/-a o możliwości cofnięcia zgody w każdym momencie. Do cofnięcia zgody może dojść w formie, w jakiej wyrażono zgodę. Posiadam wiedzę, że niewyrażenie/cofnięcie zgody nie pociągnie za sobą negatywnych konsekwencji, z wyjątkiem nierozpatrzenia kandydatury.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Elektromonter, Automatyk SRK

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.O firmie

 • lubelskie

  lubelskie
 • Ważna jeszcze 23 dni
  do: 24 mar 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • zakres obowiązków adekwatny do wymagań

Nasze wymagania

 • wykształcenie minimum średnie lub zawodowe o specjalności elektrycznej, elektrotechnicznej, teletechnicznej lub pokrewnej,

 • uprawnienia SEP do 1 kV.,

 • prawo jazdy kat. B

To oferujemy

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz ciekawą pracę,

 • pakiet dodatkowych benefitów – np. prywatna opieka medyczna,

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (praca w delegacji),

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz nabycia uprawnień.

 • zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

Jeżeli chcesz pracować w zespole ambitnych ludzi sukcesu to dołącz do nas.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje

Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.