ENERGA – OPERATOR S.A.

Elektromonter ds. Sieci

ENERGA – OPERATOR S.A.O firmie

 • zachodniopomorskie

 • Ogłoszenie wygasło 8 dni temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista
GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ
 

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter ds. Sieci
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
  Nr ref.: 2/ENGD/2020  Oferta ważna do: 20.02.2020

Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewnym
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” bez ograniczenia wysokości napięcia
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość topografii powiatu wejherowskiego i puckiego
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • dokładność, sumienność oraz dyspozycyjność (gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym)
 • umiejętność pracy w zespole i efektywnej organizacji pracy własnej
 • doświadczenie i znajomość technologii stosowanych w elektroenergetyce

 

Dodatkowe atuty:  

 • posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E
 • posiadanie uprawnienia operatora podestów ruchomych (podnośniki), żurawi przenośnych
 • posiadanie uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych i interwencyjnych w sieciach elektroenergetycznych
 • wykonywanie w/w prac na wysokości oraz w technologiach prac pod napięciem
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 2/ENGD
/2020”.

Co dajemy w zamian:

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
Atrakcyjne warunki finansowe
Umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Pamiętamy o formalnościach RODO 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

 

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne. 

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Elektromonter ds. Sieci
ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
Numer ref.: 2/ENGD/2020

Jeśli masz:  

 • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewnym
 • świadectwo kwalifikacyjne „E” bez ograniczenia wysokości napięcia
 • prawo jazdy kategorii „B”
 • znajomość topografii powiatu wejherowskiego i puckiego
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 m
 • dokładność, sumienność oraz dyspozycyjność (gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym)
 • umiejętność pracy w zespole i efektywnej organizacji pracy własnej
 • doświadczenie i znajomość technologii stosowanych w elektroenergetyce

 

Dodatkowe atuty:  

 • posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E
 • posiadanie uprawnienia operatora podestów ruchomych (podnośniki), żurawi przenośnych
 • posiadanie uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej

 

Ta propozycja jest dla Ciebie!

 

Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:

 • wykonywanie prac eksploatacyjnych i interwencyjnych w sieciach elektroenergetycznych
 • wykonywanie w/w prac na wysokości oraz w technologiach prac pod napięciem
 • prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień

 

Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 2/ENGD
/2020”.

Co dajemy w zamian:

Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
Atrakcyjne warunki finansowe
Umowa o pracę
Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie
Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Pamiętamy o formalnościach RODO 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: ENERGA – OPERATOR SA  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033455., NIP: 583-000-11-90, o kapitale zakładowym 1 356 110 400 złotych, opłaconym w całości.

2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  z siedzibą w Gdańsku, 80 – 557 przy ul. Marynarki Polskiej 130.

3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę  na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

 

6) Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne. 

7) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a) Uprawnione organy publiczne,
b) Podmioty dostarczające korespondencję,
c) Podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń i systemów ADO,
d) Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

8) Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.

9) Informujemy o przysługującym prawie do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
f) usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,

10) Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 2, 3).

11) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferta ważna do: 20.02.2020

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy