Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Elektromonter (dział produkcji ładowarek)

Ekoenergetyka-Polska S.A.O firmie

Ekoenergetyka-Polska S.A.

Nowy Kisielin - Antoniego Wysockiego 8

Zielona Góra

Firma Ekoenergetyka – Polska S.A. jest jedynym, całkowicie polskim, producentem infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na komercyjną skalę. Ekoenergetyka posiada własne know-how w zakresie tworzenia rozwiązań ładowania i poszukuje otwartych, kreatywnych osób do rozwoju, sprzedaży produktów i realizacji projektów na terenie całej Europy.

Aktualnie, w związku z intensywnym rozwojem, poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Elektromonter (dział produkcji ładowarek)

Opis stanowiska:

 • montaż szaf sterowniczych w szczególności: montaż aparatury, tras kablowych, okablowania oraz montaż osprzętu;
 • bezwzględne zachowanie przepisów BHP;
 • utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska pracy;
 • praca w trybie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku (możliwość nadgodzin).

Profil kandydata:

 • wykształcenie zawodowe/średnie/wyższe o kierunku elektrycznym lub elektronicznym;
 • uprawnienia SEP min. do 1 kV lub otwartość na ich uzyskanie;
 • mile widziane doświadczenie w branży elektrotechnicznej, technicznej, mechanicznej;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • postawa odpowiedzialności, sumienności, rzetelności;
 • praktyczna umiejętność czytania schematów elektrycznych.

Oferujemy:

 • Możliwy awans wewnętrzny
 • Lider e-mobility
 • Zespołowość
 • Innowacyjna branża
 • Środowisko międzynarodowe
 • Atrakcyjne warunki finansowe
 • Szkolenia, rozwój pracowników
 • Przyjazne
  środowisko pracy
 • Inicjatywy sportowe, np. pakiet OK System, squash
 • Udział w inicjatywach społecznych
 • Spotkania integracyjne i eventy firmowe
 • Niezbędne
  narzędzia pracy
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Administratorem danych osobowych kandydata jest Ekoenergetyka-Polska S.A z siedzibą w Nowym Kisielinie, ul. A. Wysockiego 8, 66-002 Zielona Góra. Kontakt tel.: 504960426, e-mail: [email protected]
 
Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które kandydat aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w związku z art. 22¹§1 Kodeksu Pracy . Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas trwania rekrutacji, a następnie przez okres 1 roku. Wysłanie aplikacji jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych w niej zamieszczonych w procesie rekrutacyjnym, do którego kandydat przystępuje.
Dostęp do danych osobowych kandydatów będą posiadać upoważnieni pracownicy administratora danych, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów (podmioty przetwarzające, którymi mogą być dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych). Dane nie będą udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected] Kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹§1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy