Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektromonter instalacji elektrycznych

 • Rzeszów, podkarpackie
 • Specjalista
 • 2019-03-19

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Elektromonter instalacji elektrycznych
  Miejsce pracy: Rzeszów

  Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie, przebudowa oraz naprawa i konserwacja różnego typu instalacji elektrycznych jedno- i trójfazowe,
  • Instalacja dodatkowych punktów zasilania,
  • Diagnostyka i naprawa uszkodzeń w instalacjach elektrycznych,
  • Dobór odpowiednich zabezpieczeń w obwodach siłowych i oświetleniowych,
  • Montaż rozdzielnic niskiego napięcia,
  • Wykonywanie pomiarów diagnostycznych instalacji elektrycznych oraz rezystancji uziemień,
  • Wykonywanie prac instalacyjnych i przyłączeniowych.

  Wymagania:

  • Wykształcenie techniczne elektryczne,
  • Uprawnienia SEP do 1kV,
  • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • Prawo jazdy kat. B,
  • Samodzielność i dobra organizacja pracy
  • Dyspozycyjność do odbywania częstych delegacji.

  Oferujemy:

  • Możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego,
  • Atrakcyjne warunki finansowe, adekwatne do prezentowanego doświadczenia,
  • Wysokiej jakości narzędzia pracy.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji.

  Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).”
   
  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AJIA sp. z o.o. z siedzibą Modlniczce przy ul. Willowej 98, kod pocztowy 32-085 (dalej: Administrator).

  Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

  a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.

  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.

  Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.

  Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.