Ta oferta pracy jest nieaktualna od 284 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektromonter

 • mazowieckie
 • Specjalista
 • 13.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Elektromontaż Wschód sp. z o.o.
  zatrudni
  Elektromonter (na terenie Niemiec)

  WYMAGANIA:

  • umiejętność wykonywania instalacji elektrycznych niskich napięć
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem

  OFERUJEMY 

  • pracę w stabilnej Firmie
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • częste zjazdy do Polski
  • duże możliwości rozwoju osobistego i zawodowego


  Dokumenty aplikacyjne zawierające CV prosimy wysyłać za pomocą przycisku Aplikuj.

  Drogi kandydacie,

  w związku z obowiązującymi przepisami RODO wszystkie aplikacje bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

  Klauzula nr 1

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających, jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Instancji Elektrycznych sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o.) w celu realizacji procesu rekrutacji”.

  Klauzula nr 2

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych, w szczególności w CV, przez podmioty w ramach Grupy Kapitałowej Elmont Grupa działających, jako współadministratorzy (tj. spółki: Elektromontaż Wschód sp. z o.o., Pracownia Projektowa Enspro sp. z o.o., Białostockie Przedsiębiorstwo Instancji Elektrycznych sp. z o.o., Elmont Grupa sp. z o.o., Eldan sp. z o.o.) w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez w/w grupę kapitałową.”

  Ponadto informujemy, że:

   

  1. Na skutek przekazania przez Pana/Panią danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz innych składanych dokumentach w procesie rekrutacji (dalej jako dane osobowe) administratorami moich danych osobowych stały się:

                             1)          Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: Łyski 1A, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: [email protected] oraz

                             2)          Elektromontaż Wschód sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: Łyski 1A, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: [email protected] oraz

                             3)          Pracownia Projektowa ENSPRO sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: Łyski 1A, numer telefonu: 85 717 17 19, adres e-mail: [email protected] oraz

                             4)          Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: Łyski 1A, numer telefonu: 85 717 17 20, adres e-mail: [email protected] oraz

                             5)          Eldan sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach, adres korespondencyjny: Łyski 1A, numer telefonu: 85 717 17 17, adres e-mail: [email protected] oraz

  dalej wspólnie jako ADO, którzy zgodnie z przepisami RODO będą współadministrowały Pani/Pana dane osobowe.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą/mogą być przetwarzane, w zależności od udzielonej przeze mnie zgody:

                           1)          w celu rekrutacji prowadzonej przez ADO (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

                           2)          w celu przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO (podstawa prawna: podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione: upoważnionym przez ADO pracownikom i współpracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi podwykonawcze, techniczne i organizacyjne (np. dostawcy usług teleinformatycznych), usługi prawne i doradcze, a także innym podmiotom, osobom, organom na zasadach i w zakresie określonym przepisami prawa.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres:

  1)     w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji - do czasu zakończenia procesu rekrutacji;

  2)     w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji prowadzonych przez ADO - przez okres niezbędny do osiągniecia tego celu, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana tej zgody.

  1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
  2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania.
  6. DO ustalili, że:

                           1)          obowiązek informacyjny będzie wykonywany wobec Pani/Pana osoby przez Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach.

                           2)          za umożliwienie Pani/Panu wykonywania moich praw związanych z ochroną moich danych osobowych odpowiedzialna jest Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach niezależnie od tego mogę wykonywać swoje prawa również wobec współadministratorów.

       3)          ADO ustalili wspólny punkt kontaktowy, tj.: Elmont Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Łyskach. Ustalenia ADO mogą być Pani/Panu udostępnione na Pani/Pana życzenie między innymi poprzez przesłanie ich na wskazany przeze mnie adres e-mail.