Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektromonter Sieciowy

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Enea Operator sp. z o.o./ Oddział Dystrybucji Poznań/ Rejon Dystrybucji Leszno/ Dział Majątku Sieciowego/ Sekcja Utrzymania informuje, iż poszukuje pracownika na stanowisko:

  Elektromonter Sieciowy

  Zakres obowiązków:

  • Wykonywanie czynności łączeniowych w sieci WN, SN, nN,
  • Lokalizacja i usuwanie zakłóceń i uszkodzeń w sieci SN i nN,
  • Prowadzenie eksploatacji urządzeń WN, SN, nN
  • Praca na wysokości, prowadzenie samochodu służbowego.

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie techniczne/ zawodowe o profilu elektrycznym,
  • Uprawnienia ,,E” docelowo do uzupełnienia
  • Prawo jazdy kat B
  • Dobra znajomość komputera
  • Brak przeciwskazań do wykonywania prac pod napięciem,
  • Zdolność do pracy na wysokości

  Cechy osobowości:

  • Umiejętność pracy w zespole
  • Dobra organizacja pracy
  • Samodzielność w działaniu
  • Dyspozycyjność
  • Sumienność

  Informacje:

  • Przewidywany termin zatrudnienia – lipiec/sierpień 2018
  • Miejsce pracy – Leszno

  Oferty zawierające CV i List motywacyjny prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania w tytule wiadomości wpisując „135–OD5-RD-Leszno-MU- Elektromonter Sieciowy” w terminie do dnia: 15.07.2018 r.

  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

   
  Załączając CV prosimy o dopisanie klauzuli
  Oświadczam, że na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu podanych przeze mnie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany przez ENEA Operator Sp. z o.o. o przysługujących mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych prawach, w szczególności o możliwości cofnięcia zgody w dowolnej chwili, kim jest administrator moich danych osobowych, o ewentualnych odbiorach moich danych osobowych i przysługujących mi prawach.
  Informacja Administratora danych:
  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („Administrator”)
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
  -         kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z  o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  -         poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: [email protected]
   
  1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji w ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
  a)     wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest obowiązkowe, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
  b)     dobrowolna zgoda udzielona na warunkach wskazanych w art. 22² Kodeksu pracy;
  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a także nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
  c)     ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  1. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych:
  a)     podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA,
  b)     dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, HR, serwisowe, agencyjne, administracyjne.
  4. Pana/Pani dane osobowe zostaną zniszczone po zakończonym procesie rekrutacji.
  1. Posiada Pan/Pani prawo żądania:
  a)     dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
  b)     ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
  c)     ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,
  d)     ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
  e)     przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
  f)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21 RODO.
  6. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: …
  7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  aplikuj