Ta oferta pracy jest nieaktualna od 109 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektronik

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 07.12.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Firma Ferrum S.A.
  krajowy lider w produkcji rur i profili stalowych
   
  poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
  Elektronik
  Miejsce pracy: Katowice

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne o profilu elektronicznym
  • Znajomość urządzeń w zakresie serwisowania sterowników SIMATIC serii S5 95-135, pracujących w sieciach SINEC-H1, PROFIBUS – DP i INTERBUS oraz sterowników S5-S7
  • Ważne uprawnienia SEP na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i napraw AKP urządzeń i instalacji do 1 KV
  • Dopuszczenie do pracy na wysokości

  Warunki:

  • Praca w systemie zmianowym

  Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z perspektywą długoterminowej współpracy
  • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach
  • Świadczenia z ZFŚS
  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV plus list motywacyjny) oraz klauzuli o ochronie danych osobowych klikając w przycisk aplikowania.
  W związku z wejściem w życie RODO prosimy o zastosowanie się do poniższych wytycznych:
   
  1) jeśli chcesz wziąć udział wyłącznie w obecnym procesie rekrutacyjnym na wyżej wskazane stanowisko, zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażasz poprzez wysłanie Twojej aplikacji, możesz też dopisać w aplikacji następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez FERRUM S.A.”;
   
  2) jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja była rozważana także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prosimy dopisać następujące zdanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez FERRUM S.A.”
  Pracodawca nie wymaga CV
  Klauzula informacyjna
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest FERRUM Spółka Akcyjna (dalej jako: FERRUM ) z siedzibą w Katowicach:
  o adres: ul. Porcelanowa 11, 40-246 Katowice
  o telefon: +48 32 730 47 99
  FERRUM jako administrator danych dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) i w ten sposób chronić dane osobowe.
  2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo do wniesienia skargi w razie przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  4. Podstawa prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku prawnego wynikającego z przepisów Kodeksu pracy w zakresie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, historia zatrudnienia oraz przebieg Twojej edukacji. W zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda, gdyż tylko od Ciebie zależy jakie dane przekażesz nam w swojej aplikacji.
  5. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej niż to konieczne. Czas przechowywania danych osobowych zależy od czasu trwania procesu rekrutacyjnego. Po jego zakończeniu Twoje dane zostaną usunięte, chyba że wyrazisz zgodę na ich wykorzystanie w przyszłych procesach rekrutacyjnych.
  6. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej FERRUM – będą mieć wyłącznie upoważnieni przez FERRUM pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz FERRUM, w tym podmioty zajmujące się rekrutacją oraz dostawcy usług i rozwiązań IT dla FERRUM.
  7. Twoje dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („państwa trzecie”).
  8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
  • Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
  • Jeśli uznasz, że przetwarzane przez FERRUM dane osobowe są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo do ich sprostowania bądź uzupełnienia;
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  • Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania;
  9. Masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo FERRUM do przetwarzania danych w celu opisanym w zgodzie do chwili jej cofnięcia.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.