Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą!
Cieszymy się ze zgłoszenia się Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego spółki Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o. ul. Grażyńskiego 141 43-300 Bielsko - Biała,

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to:

 • dane kontaktowe,
 • dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia
 • dane dotyczące posiadanych uprawnień/umiejętności. 

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 221 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. 

Może się również zdarzyć, że Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. 

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.  Nasz spółka nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. 

Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Spółki, w szczególności są to pracownicy działu właściwego ds. pracowniczych, Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje. 

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego i/lub w przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do momentu jej cofnięcia ale nie dłużej niż 6 miesięcy.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od naszej spółki dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (Włochy), mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, [email protected], tel. 783-384-378

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.

Elektronik Utrzymania Ruchu

Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.O firmie

Marelli Bielsko-Biała Poland Sp. z o.o.

Michała Grażyńskiego 141

Bielsko-Biała

top
Międzynarodowa grupa Marelli to siódmy największy światowy dostawca branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 62.000 pracowników w 170 lokalizacjach na świecie. Nasze produkty dostarczamy do wszystkich największych producentów samochodów na świecie. Aktualnie w 6 zakładach w Polsce pracuje 3000 osób.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Elektronik Utrzymania Ruchu
Marelli Bielsko-Biała Poland sp. z o.o., Zakład Zawieszeń
Miejsce pracy: Bielsko-Biała

Zakres obowiązków:

 • Diagnozowanie i usuwanie awarii na maszynach
 • Przeciwdziałanie awariom
 • Usprawnienie maszyn w celu minimalizacji awarii
 • Minimalizacja kosztów utrzymania ruchu

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (elektronika, automatyka lub pokrewne)
 • Znajomość FANUC System R-30iA, SIMATIC S7-300, S7-1500
 • Mile widziana znajomość sterowników PILZ PNOZ m1p, ALLAN BRADLEY, REXROTH, INADRIVE C
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Umowę
  o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Możliwości
  awansu
 • Możliwości rozwoju kompetencji
 • Pracę w przyjaznej
  atmosferze
 • Bogaty pakiet
  socjalny
 • Pakiet
  sportowy

Proszę wysłać CV poprzez przycisk APLIKUJ TERAZ.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych w spółce Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. (Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała). Zostałem poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych.

Spółka Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. (Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała) informuje aby w przesyłanych CV nie znajdowały się żadne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
bottom
Międzynarodowa grupa Marelli to siódmy największy światowy dostawca branży motoryzacyjnej. Zatrudniamy ponad 62.000 pracowników w 170 lokalizacjach na świecie. Nasze produkty dostarczamy do wszystkich największych producentów samochodów na świecie. Aktualnie w 6 zakładach w Polsce pracuje 3000 osób.
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Elektronik Utrzymania Ruchu
Marelli Bielsko-Biała Poland sp. z o.o., Zakład Zawieszeń

Zakres obowiązków:

 • Diagnozowanie i usuwanie awarii na maszynach
 • Przeciwdziałanie awariom
 • Usprawnienie maszyn w celu minimalizacji awarii
 • Minimalizacja kosztów utrzymania ruchu

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (elektronika, automatyka lub pokrewne)
 • Znajomość FANUC System R-30iA, SIMATIC S7-300, S7-1500
 • Mile widziana znajomość sterowników PILZ PNOZ m1p, ALLAN BRADLEY, REXROTH, INADRIVE C
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Umowę o pracę
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia
 • Możliwości awansu
 • Możliwości rozwoju kompetencji
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Bogaty pakiet socjalny
 • Pakiet sportowy

Proszę wysłać CV poprzez przycisk APLIKUJ TERAZ.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych w spółce Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. (Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała). Zostałem poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz o dobrowolności podania danych.

Spółka Magneti Marelli Suspension Systems Bielsko Sp. z o.o. (Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała) informuje aby w przesyłanych CV nie znajdowały się żadne dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Ogłoszenie archiwalne