Ta oferta pracy jest nieaktualna od 157 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Elektryk - Elektromonter

 • Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 2018-06-14

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Mega-Pol S.A. Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych

  Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGA-POL S.A. już ponad 50 lat wykonuje roboty budowlano – montażowe w zakresie budownictwa elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego. Firma nasza zatrudnia ok. 150 pracowników, którzy bezustannie podnoszą kwalifikacje zawodowe w zakresie budownictwa energetycznego na różnych szkoleniach w kraju i zagranicą. Prowadzimy stałą współprace z takimi firmami jak ABB, Siemens, Schneider Electric.

  Elektryk - Elektromonter

  Miejsce pracy: Bydgoszcz

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

  • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych  SN-15kV,
  • Obsługa i eksploatacja elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych nN-0,4kV,
  • Obsługa i eksploatacja napowietrznych i wnętrzowych stacji transformatorowych 15/0,4kV,
  • Obsługa i eksploatacja układów pomiarowych energii elektrycznej SN i nN,
  • Naprawa uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych lub zabezpieczenie miejsca uszkodzeń,
  • Praca na wysokości.

  Profil kandydata:

  • Wykształcenie: elektryczne,
  • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości (powyżej 3 m),
  • Gotowość do pracy w delegacji,
  • Zatrudnimy także pracowników niewykwalifikowanych - przyuczymy do zawodu

  Ze swojej strony gwarantujemy:

  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • Przyjazną atmosferę pracy,
  • Niezbędne narzędzia pracy,
  • Bogaty pakiet socjalny.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZWSE MEGA-POL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest ZWSE MEGA-POL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jasinieckiej 6. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do ZWSE MEGA-POL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jasinieckiej 6 (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez ZWSE MEGA-POL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jasinieckiej 6 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez __________ z siedzibą w __________ przy ul. __________ danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
  W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail __________.
  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż __________ dni od momentu __________.
  Twoje dane osobowe przekażemy do __________ (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail __________ lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail __________.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.