CV powinno zawierać  następujące informacje:
 1. Imię i Nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Dane kontaktowe
 4. Informacje na temat wykształcenia (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
 5. Kwalifikacje zawodowe
Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obecnej rekrutacji.
 
Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia. Jako pracodawca jesteśmy uprawnieni do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Ich niepodanie może skutkować odrzuceniem Twojej aplikacji.
 
Podanie dodatkowych danych osobowych takich jak adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zdjęcia, informacja o pozazawodowych zainteresowaniach itp. jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody. Udzielona zgoda może być przez Ciebie wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak została wyrażona, przy czym jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas Twoich danych w celach opisanych w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia.
 
Jeżeli zdecydujesz się na umieszczenie w swoim CV dodatkowych informacji, których podanie jest dobrowolne np.: nr telefonu, e-mail, zdjęcie, zainteresowania, prosimy o umieszczenie w CV poniższej klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez VITKOVICE MILMET S.A. z siedzibą ul. Gen. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec, w zakresie takich danych jak: …………………………………… przekazanych przeze mnie w CV dla celów przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego w spółce.
 
UWAGA: Aplikacje zawierające dodatkowe dane, których przetwarzanie wymaga Twojej zgody, mogą zostać odrzucone, jeżeli nie będą zawierały wymaganych klauzul zgody na przetwarzanie.
 
Informacje o przetwarzaniu danych na potrzeby rekrutacji
Administrator danych: Vitkovice-Milmet S.A. ul. Gen. Grota Roweckiego 130, 41-200 Sosnowiec, www.vitkovice-milmet.pl, Tel: 32 291 43 19, e-mail: [email protected]
Cel przetwarzania: rekrutacja na wolne stanowiska pracy
 
Podstawa prawna przetwarzania: Kodeks Pracy i dodatkowo Twoja zgoda na przetwarzanie danych, które przekazałeś nam dobrowolnie
 
Informacje o odbiorcach: dane przetwarzane podczas rekrutacji nie są udostępniane innym odbiorcom
 
Okres przechowywania danych: dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
 
Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych na potrzeby rekrutacji
 
Masz prawo  dostępu do dotyczących Cię danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem:
1)      do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
2)      przenoszenia danych lub uzyskania kopii tych danych,
3)      zgłoszenia sprzeciwu.
 
Wnioski w sprawie Realizacji powyższych praw możesz składać pisemnie na adres Administratora Danych lub elektronicznie pod adresem e-mail: [email protected]
 
Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Spółkę.
 
Informujemy, że Administratorem danych jest VITKOVICE MILMET S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 130. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2016 poz. 1666 – tekst jednolity z późn. zm) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Elektryk - Elektronik

Vitkovice Milmet Spółka AkcyjnaO firmie

Vitkovice Milmet Spółka Akcyjna

Generała Stefana Grota-Roweckiego 130

Sosnowiec

W związku z ciągłym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK/ELEKTRONIK
Miejsce pracy: Sosnowiec, ul. Gen. Grota Roweckiego 130
Praca w systemie 3 zmianowym od pon. – pt. (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Praca w Dziale Utrzymania Ruchu

Specjalizujemy się w produkcji butli do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczalnych pod ciśnieniem oraz innowacyjnej produkcji butli na metan, wodór i biopaliwa dla przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy Spółką z wieloletnią tradycją i ponad 130 letnim doświadczeniem na rynku.

OPIS STANOWISKA:

Twoja praca będzie polegała na zapewnieniu ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji, usuwaniu bieżących awarii elektrycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz dokonywaniu bieżących przeglądów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe o kierunku technicznym,
 • podstawowa znajomość sterowań elektrycznych.

ZAPEWNIAMY CI:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • krótki proces rekrutacyjny –rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu,

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • premie świąteczne, jubilat za staż pracy w Spółce
 • zapomogi z ZFŚS w sytuacjach losowych, dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci, kasa zapomogowo-pożyczkowa, karnety sportowe na preferencyjnych warunkach, wycieczki dla pracowników
 • bezpłatny parking, dogodna lokalizacja (przy trasie S86)
 • możliwość awansów wewnętrznych
 • nagrody za pomysły usprawniające pracę w Spółce

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w procesie rekrutacji na w/w stanowisko
prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną,
którą znajdziesz poniżej.
 

 

W związku z ciągłym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

ELEKTRYK/ELEKTRONIK
Miejsce pracy: Sosnowiec, ul. Gen. Grota Roweckiego 130
Praca w systemie 3 zmianowym od pon. – pt. (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Praca w Dziale Utrzymania Ruchu

Specjalizujemy się w produkcji butli do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczalnych pod ciśnieniem oraz innowacyjnej produkcji butli na metan, wodór i biopaliwa dla przemysłu motoryzacyjnego. Jesteśmy Spółką z wieloletnią tradycją i ponad 130 letnim doświadczeniem na rynku.

OPIS STANOWISKA:

Twoja praca będzie polegała na zapewnieniu ciągłości pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz instalacji, usuwaniu bieżących awarii elektrycznych maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz dokonywaniu bieżących przeglądów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe o kierunku technicznym,
 • podstawowa znajomość sterowań elektrycznych.

ZAPEWNIAMY CI:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • krótki proces rekrutacyjny –rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem działu,

Oferujemy:

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę
 • ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach
 • premie świąteczne, jubilat za staż pracy w Spółce
 • zapomogi z ZFŚS w sytuacjach losowych, dofinansowanie do kolonii i zimowisk dla dzieci, kasa zapomogowo-pożyczkowa, karnety sportowe na preferencyjnych warunkach, wycieczki dla pracowników
 • bezpłatny parking, dogodna lokalizacja (przy trasie S86)
 • możliwość awansów wewnętrznych
 • nagrody za pomysły usprawniające pracę w Spółce

Jesteś zainteresowany uczestnictwem w procesie rekrutacji na w/w stanowisko
prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) klikając w przycisk aplikowania.

Przed aplikowaniem na proponowane przez nas stanowisko zapoznaj się z klauzulą informacyjną,
którą znajdziesz poniżej.
 

 

Ogłoszenie archiwalne