PGNiG TERMIKA SA

Elektryk w zakładzie energetycznym - Elektroenergetyk elektrowni cieplnych

PGNiG TERMIKA SAO firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  14 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
Elektryk w zakładzie energetycznym - Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
Miejsce pracy: Warszawa
 • praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem;
 • dokonywanie wyłączeń i przyłączeń urządzeń elektroenergetycznych w trybie roboczym i awaryjnym;
 • likwidacja zakłóceń i awarii elektrycznych;
 • usuwanie usterek i dokonywanie konserwacji urządzeń elektrycznych i automatyki;
 • stwierdzanie, definiowanie i zgłaszanie usterek oraz nieprawidłowości pracy urządzeń;
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej;
 • dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach ruchu elektrycznego;
 • kontrolowanie ważności sprzętu BHP i PPOŻ i zgłaszanie nieprawidłowości;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień.
 • wykształcenie średnie techniczne (profil elektryczny) lub zasadnicze zawodowe (zawód elektryk);
 • mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń w przemyśle (m.in. branża energetyczna, mechaniczna i inne);
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych obwodów siłowych i wtórnych;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (6-14, 14-22, 22-6);
 • otwartość na nowe doświadczenia i łatwość w nabywaniu nowych umiejętności;
 • odpowiedzialność;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych uprawnień;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane kwalifikacje typu E do 1kV.
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • zdobycie cennego doświadczenia, możliwość rozwoju oraz poszerzania kwalifikacji zawodowych;
 • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • pakiet dodatkowych świadczeń: m.in. pracowniczy program emerytalny, dodatki kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe, dodatki do wypoczynku, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej; dofinansowanie do karty Multisport;
 • możliwość pracy na jednym z zakładów PGNiG TERMIKA SA: Ec Siekierki, Ec Żerań, Ec Pruszków

Zgłoszenia do rekrutacji w formie CV należy składać do 14 lutego 2020 roku.

Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do natychmiastowego usunięcia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem: [email protected].
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
Elektryk w zakładzie energetycznym - Elektroenergetyk elektrowni cieplnych
 • praca przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się całkowicie lub częściowo pod napięciem;
 • dokonywanie wyłączeń i przyłączeń urządzeń elektroenergetycznych w trybie roboczym i awaryjnym;
 • likwidacja zakłóceń i awarii elektrycznych;
 • usuwanie usterek i dokonywanie konserwacji urządzeń elektrycznych i automatyki;
 • stwierdzanie, definiowanie i zgłaszanie usterek oraz nieprawidłowości pracy urządzeń;
 • prowadzenie dokumentacji ruchowej;
 • dbanie o ład i porządek w pomieszczeniach ruchu elektrycznego;
 • kontrolowanie ważności sprzętu BHP i PPOŻ i zgłaszanie nieprawidłowości;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień.
 • wykształcenie średnie techniczne (profil elektryczny) lub zasadnicze zawodowe (zawód elektryk);
 • mile widziane doświadczenie zawodowe przy obsłudze urządzeń w przemyśle (m.in. branża energetyczna, mechaniczna i inne);
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych obwodów siłowych i wtórnych;
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym (6-14, 14-22, 22-6);
 • otwartość na nowe doświadczenia i łatwość w nabywaniu nowych umiejętności;
 • odpowiedzialność;
 • chęć podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych uprawnień;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • mile widziane kwalifikacje typu E do 1kV.
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • zdobycie cennego doświadczenia, możliwość rozwoju oraz poszerzania kwalifikacji zawodowych;
 • prywatną opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • pakiet dodatkowych świadczeń: m.in. pracowniczy program emerytalny, dodatki kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe, dodatki do wypoczynku, dofinansowanie do karty miejskiej i podmiejskiej; dofinansowanie do karty Multisport;
 • możliwość pracy na jednym z zakładów PGNiG TERMIKA SA: Ec Siekierki, Ec Żerań, Ec Pruszków

Klikając w przycisk Aplikuj wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do tego zgłoszenia dokumentach, takich jak cv, w tym także dodatkowych danych osobowych, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz w załączonym cv, a także innych załączonych dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, jest PGNiG TERMIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska 15, 03-216 Warszawa.
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować na adres e-mail [email protected], telefonicznie pod numerem +48 22 587 49 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeśli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dodatkowe dane, prosimy o nie umieszczanie ich w dokumentach. Równocześnie prosimy o nie umieszczanie w przesłanych dokumentach danych wrażliwych dotyczących np. stanu cywilnego, ilości posiadanych dzieci, stanu zdrowia i innych. W przypadku ich zamieszczenia będziemy zmuszeni do natychmiastowego usunięcia Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez eRecruitment Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym pracownikom: PGNIG TERMIKA Spółka Akcyjna, spółek należących do GK PGNiG TERMIKA SA, spółek należących do GK PGNiG SA oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora: PGNiG Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dostawcom usług IT. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem: [email protected].
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres trwania tego procesu, który może zostać każdorazowo wydłużony o okres przedawnienia roszczeń dotyczących prowadzonej przez nas rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toku innych procesów rekrutacyjnych przez okres 36 miesięcy od momentu ich przekazania lub do momentu cofnięcia zgody wyrażonej w tym zakresie.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych wyżej uprawnień proszę skorzystać z jednego z kanałów komunikacyjnych wymienionych w pkt. 2.
 10. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

Zgłoszenia do rekrutacji w formie CV należy składać do 14 lutego 2020 roku.

Ogłoszenie archiwalne