Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

EMEA Logistics Specialist [Online Recruitment]

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Roździeńska 49

Katowice

EMEA Logistics Specialist
Miejsce pracy: Katowice
Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Short Role description:

EMEA Logistics Specialist acts as key individual contributor in the Team that provides daily oversight on global shipping for EMEA production facilities and distribution centers – 9 facilities in 8 EMEA countries. Position holder is responsible for day to day transport execution, cooperation with customs brokers and industrial packaging management. Key objective on this position is to ensure flawless and cost effective deliveries to both internal and external customers.

Principal duties and responsibilities:

 • Individual contributor in Team that provides daily oversight on global order fulfilment for EMEA production facilities and distribution centers – 9 facilities in 8 EMEA countries
 • Daily cooperation with logistics service providers, performance reporting to management
 • Verification of delivery performance (Track&Trace)
 • Delivering full visibility of shipments in transit
 • System and process training for new LSPs
 • Verification of logistics documents (POD/BOL)
 • Daily collaboration with dedicated brokers to ensure smooth import and export clearance
 • Coordination of logistics arrangements in line with the agreed INCO terms
 • Seek constant improvements in terms cost and process optimization

We expect you to have:

 • Bachelor degree – Business Administration, Economy, Logistics, Supply Chain or similar
 • Fluency in English (verbal and written)
 • Willingness to learn new things and develop yourself
 • Excellent professional communication skills (verbal and written)
 • Minimum two years of work experience in transportation and/or logistics environment
 • Excellent understanding of INCO terms
 • Experience with day to day supervision over global delivery fulfillment
 • Working knowledge of all transport modalities
 • Working knowledge of import and export processes and brokerage oversight
 • Previous exposure on international trade VAT implications
 • Previous experience with SAP or other ERP system would be a plus
 • Customer in the center of everything you do
 • Act as an owner and problem solving attitude
 • Accurate, reliable and detailed oriented mindset
 • High competency in Microsoft Office (MS Excel, Outlook, Word and Power Point)
 • Easy going attitude, able to influence by example
 • Data driven personality, self-motivated to deliver highest quality possible

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.
Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.
EMEA Logistics Specialist

Short Role description:

EMEA Logistics Specialist acts as key individual contributor in the Team that provides daily oversight on global shipping for EMEA production facilities and distribution centers – 9 facilities in 8 EMEA countries. Position holder is responsible for day to day transport execution, cooperation with customs brokers and industrial packaging management. Key objective on this position is to ensure flawless and cost effective deliveries to both internal and external customers.

Principal duties and responsibilities:

 • Individual contributor in Team that provides daily oversight on global order fulfilment for EMEA production facilities and distribution centers – 9 facilities in 8 EMEA countries
 • Daily cooperation with logistics service providers, performance reporting to management
 • Verification of delivery performance (Track&Trace)
 • Delivering full visibility of shipments in transit
 • System and process training for new LSPs
 • Verification of logistics documents (POD/BOL)
 • Daily collaboration with dedicated brokers to ensure smooth import and export clearance
 • Coordination of logistics arrangements in line with the agreed INCO terms
 • Seek constant improvements in terms cost and process optimization

We expect you to have:

 • Bachelor degree – Business Administration, Economy, Logistics, Supply Chain or similar
 • Fluency in English (verbal and written)
 • Willingness to learn new things and develop yourself
 • Excellent professional communication skills (verbal and written)
 • Minimum two years of work experience in transportation and/or logistics environment
 • Excellent understanding of INCO terms
 • Experience with day to day supervision over global delivery fulfillment
 • Working knowledge of all transport modalities
 • Working knowledge of import and export processes and brokerage oversight
 • Previous exposure on international trade VAT implications
 • Previous experience with SAP or other ERP system would be a plus
 • Customer in the center of everything you do
 • Act as an owner and problem solving attitude
 • Accurate, reliable and detailed oriented mindset
 • High competency in Microsoft Office (MS Excel, Outlook, Word and Power Point)
 • Easy going attitude, able to influence by example
 • Data driven personality, self-motivated to deliver highest quality possible

Benefits:

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne