Oferta pracy

Energy Manager

Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o.

 • Sędziszów Małopolski

  Sędziszów Małopolski, podkarpackie
 • ogłoszenie wygasło 5 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Twój zakres obowiązków

• Koordynowanie i zapewnianie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią:

- określenie kryteriów i metod niezbędnych do zapewnienia skutecznego działania i kontroli Systemu Zarządzania Energią;

- wdrożenie, utrzymywanie i stałe ulepszanie Systemu Zarządzania Energią;

- zdefiniowanie, zorganizowanie i zapewnienie wdrożenia procedur i procesów przeglądu energetycznego, monitoringu regulacyjnego, audytu wewnętrznego i zarządzania niezgodnościami itp.;

- wsparcie dla stworzenia i wdrożenia planów działań w Zakładzie;

- kontakty i wymiana informacji z zespołami wewnętrznymi, koordynacja zasobów ogólnych, projektu Low Carbon i koordynacja energetyczna w ramach Grupy;

- definiowanie, monitorowanie i aktualizowanie budżetów związanych z energią w firmie i przedstawianie je kierownikowi projektu Low Carbon;

- promowanie świadomości polityki i celów energetycznych na wszystkich poziomach firmy;

- raportowanie wskaźników energetycznych firmy do kierownika projektu Low Carbon;

• Zapewnienie dostępności zasobów i wzmocnienie umiejętności technicznych zespołów

- uczestnictwo w identyfikacji lokalnych korespondentów ds. energii z odpowiednimi umiejętnościami i wiedzą specjalistyczną, którzy będą pracować nad wdrożeniem SZE w Zakładzie w celu wsparcia Energy Managera Grupy;

- zapewnienie właściwej alokacji zasobów i odpowiedzialności zgodnie z potrzebami promowania efektywnego zarządzania energią;

- udział w wewnętrznych treningach energetycznych dla lokalnych korespondentów energetycznych;

- prowadzenie sieci lokalnych korespondentów energetyki;

- uczestnictwo w identyfikacji audytorów energetycznych wśród lokalnych korespondentów energetycznych Zakładu;

• Zapewnienie kontaktu z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami:

- działanie jako specjalista ds. specyfikacji w zakresie energii w dziale zakupów Safran;

- zapewnienie właściwej koordynacji z różnymi działami zaangażowanymi w SZE: produkcji, utrzymania ruchu, jakości, itp.;

- zarządzanie obowiązkowymi audytami energetycznymi lub wynikającymi ze standardu energetycznego i monitorowanie ich;

- zapewnienie wsparcia w poszukiwaniu i realizacji różnych form dotacji;

- pełnienie funkcji korespondenta Komitetu ds. Energii Grupy

• Uczestniczenie w procesie audytu standardu energetycznego:

- przeprowadzanie audytów w innych Zakładach Grupy;

- uczestniczenie w komitetach certyfikacyjnych w razie potrzeby;

• Analizowanie i składanie kierownictwu raportów na temat wydajności energetycznej i Systemu Zarządzania Energią Zakładu

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne/elektryczne/energetyczne

 • wiedza na temat: zarządzania energią, budowy instalacji technicznych, charakterystyki energetycznej urządzeń i obiektów, polityki zakupu energii, systemów pomiaru energii;

 • doświadczenie związane z zarządzaniem energią i mediami energetycznymi

 • umiejętność analizowania danych, tworzenie prognoz i raportów

 • gotowość do aktualizowania wiedzy i umiejętności (nadzór technologiczny, bieżące zmiany regulacji)

 • umiejętność pracy w grupie multidyscyplinarnej i kierowania grupami roboczymi

 • umiejętność przekazywania wiedzy, zdolności negocjacyjne

 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

 • wymagane uprawnienia elektryczne SEP grupa I (E+D), mile widziane uprawnienia grupy II i III (E+D)

To oferujemy

 • udział w procesie rozwoju światowej firmy

 • pracę w międzynarodowym środowisku

 • dostęp do nowoczesnych technologii

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w przemyśle lotniczym

 • szeroki pakiet socjalny (premia regulaminowa, ubezpieczenie medyczne i na życie, dofinansowanie posiłków w stołówce, świadczenia z ZFŚS, dofinansowanie kursów i szkoleń, program poleceń pracowniczych, nagrody jubileuszowe)

 • dobre warunki i przyjazne środowisko pracy

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • parking dla pracowników

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • program rekomendacji pracowników

 • możliwość uzyskania uprawnień

 • inicjatywy dobroczynne

 • dofinansowanie posiłków w stołówce

 • nagrody jubileuszowe

Cele/Misja:

 • koordynowanie i zapewnianie wdrożenia Systemu Zarządzania Energią (SZE)

 • zapewnienie dostępności zasobów i wzmocnienie umiejętności technicznych zespołów

 • zapewnienie kontaktu z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi usługodawcami

 • uczestniczenie w procesie audytu standardu energetycznego;

 • analizowanie i składanie kierownictwu raportów na temat wydajności energetycznej i Systemu Zarządzania Energią zakładu

Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o.

Grupa Safran jest jednym z największych na świecie dostawców systemów wysokich technologii dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Koncern zatrudnia ponad 58 000 Pracowników w około 300 zakładach, centrach rozwojowych i biurach konstrukcyjnych na całym świecie.

Safran Transmission Systems Poland w Sędziszowie Małopolskim k. Rzeszowa produkuje najwyższej klasy przekładnie mocy do samolotów Boeing i Airbus.

Przewiń do profilu firmy