Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Engineering Manager - Software Development [Online Recruitment]

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Engineering Manager - Software Development
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is a global leader in industrial automation and information solutions, where innovation is critical. With our Integrated Architecture™ control and information system, Intelligent Motor Control portfolio and components offering, we bring together products and technologies that shape our future — and help organizations achieve Smart, Safe, and Sustainable Manufacturing.

Engineering Manager is charged with efficient assignment of software and firmware engineers to ensure the timely delivery of high-quality software and embedded software products. To succeed in this role, he/she must develop and maintain a trained, capable staff assigned to the appropriate projects selected according to communicated business priorities. Planning horizon for this role usually extends to 3-5 years and requires competency suitable for constructing relevant team development strategy.


Engineering Manager leads adoption and continued improvement in definition, development, maintenance and institutionalization of standard engineering practices. Mentors senior engineering personnel toward success in product design, development and test, particularly in relation to understanding of objectives specified by product management, architecture, and customer support. Simultaneously Engineering Manager identifies and develops leaders in order to support his group and provide organizational structure required to achieve business goals.

 

Successful incumbent will have a privilege to manage development teams of size from 30 to 50 engineers. There is immediate need to manage Logix Designer and Emulate development teams. However, rapid growth of S/W team within KCE CVB Campus may also create interesting opportunities in S/W COMMs COE, Pharma Suite or Raider RA product spaces.

Requirements

 • 10+ years of technical experience in a software/firmware development organization including minimum of 5 years of team leadership/management
 • Prior success in building and managing software/embedded software team(s), preferably 25+ engineers
 • Experience with software and/or firmware engineering practices including SCRUM (knowledge of SAFe is a plus)
 • Proven track record of developing technical leaders (development and test) as well as other advanced engineering roles (e.g. product architects, scrum masters, product owners)
 • Demonstrated skill in identifying and growing leaders for development teams
 • Practical experience in developing plans and solutions supporting execution of business initiatives in multi-site environment, basing on and extending directives from senior engineering leadership
 • Knowledge of design, implementation and test of distributed automation systems with significant network component is a plus
 • Bachelor's degree in computer science or software engineering or similar
 • Fluent English supported by extended practice in prior assignments

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is a global leader in industrial automation and information solutions, where innovation is critical. With our Integrated Architecture™ control and information system, Intelligent Motor Control portfolio and components offering, we bring together products and technologies that shape our future — and help organizations achieve Smart, Safe, and Sustainable Manufacturing.

Engineering Manager - Software Development

Engineering Manager is charged with efficient assignment of software and firmware engineers to ensure the timely delivery of high-quality software and embedded software products. To succeed in this role, he/she must develop and maintain a trained, capable staff assigned to the appropriate projects selected according to communicated business priorities. Planning horizon for this role usually extends to 3-5 years and requires competency suitable for constructing relevant team development strategy.


Engineering Manager leads adoption and continued improvement in definition, development, maintenance and institutionalization of standard engineering practices. Mentors senior engineering personnel toward success in product design, development and test, particularly in relation to understanding of objectives specified by product management, architecture, and customer support. Simultaneously Engineering Manager identifies and develops leaders in order to support his group and provide organizational structure required to achieve business goals.

 

Successful incumbent will have a privilege to manage development teams of size from 30 to 50 engineers. There is immediate need to manage Logix Designer and Emulate development teams. However, rapid growth of S/W team within KCE CVB Campus may also create interesting opportunities in S/W COMMs COE, Pharma Suite or Raider RA product spaces.

Requirements

 • 10+ years of technical experience in a software/firmware development organization including minimum of 5 years of team leadership/management
 • Prior success in building and managing software/embedded software team(s), preferably 25+ engineers
 • Experience with software and/or firmware engineering practices including SCRUM (knowledge of SAFe is a plus)
 • Proven track record of developing technical leaders (development and test) as well as other advanced engineering roles (e.g. product architects, scrum masters, product owners)
 • Demonstrated skill in identifying and growing leaders for development teams
 • Practical experience in developing plans and solutions supporting execution of business initiatives in multi-site environment, basing on and extending directives from senior engineering leadership
 • Knowledge of design, implementation and test of distributed automation systems with significant network component is a plus
 • Bachelor's degree in computer science or software engineering or similar
 • Fluent English supported by extended practice in prior assignments

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne