Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.''
 
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Młynarska 42, 01-171Warszawa.
 
Ponadto, informujemy, że:
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko Estymator Kosztów  na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do sześciu (6) miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.
 • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 • Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 • Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a złożone dokumenty zostaną usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.
Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Estymator Kosztów

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.O firmie

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o.

Konstantynów

Sosnowiec

Foto1
Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą ponad 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce. 
 
Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych
w Polsce i zagranicą.
 
Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadzącą działalność w kilkunastu branżach przemysłowych m.in.: produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych
 
Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.
 
Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa. 
Foto2
Estymator Kosztów
Miejsce pracy: Sosnowiec

ZAKRES ZADAŃ:

 • Przygotowywanie estymacji kosztów na ofertach,
 • Krytyczną ocenę wiarygodności informacji ilościowych do estymacji podawanych przez zespół ofertowy,
 • Zbieranie informacji o cenach z rynku oraz z realizowanych projektów,
 • Weryfikację kosztów z etapu sprzedaży w stosunku do kosztów rzeczywistych.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku energetycznym, mechanicznym, inżynieria środowiska, chemicznym, ewentualnie ekonomia lub zarządzanie projektami,
 • Podstawowa znajomość typowego zakresu dostawy wyspy kotłowej i instalacji oczyszczania spalin oraz zasad ich budowy,
 • Zrozumienie funkcji poszczególnych instalacji i urządzeń wraz z podstawowymi zależnościami fizycznymi mającymi wpływ na ich wielkość i parametry,
 • Podstawowa znajomość poszczególnych faz realizacji wyspy kotłowej oraz ich wzajemnych zależności harmonogramowych;
 • Podstawowa znajomość planu realizacji projektu i zrozumienie jego wpływu na koszty projektu,
 • Biegła znajomość Excela,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność,
 • Dokładność i sumienność.

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.
 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) za pomocą przycisku Aplikuj. Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”
Firma Sumitomo SHI FW powstała po przejęciu przez japoński koncern Sumitomo Heavy Industries części kotłowej firmy Amec Foster Wheeler. Nowo utworzona firma jest częścią Grupy Energia i Środowisko firmy Sumitomo Heavy Industries. Sumitomo SHI FW jest globalną firmą zatrudniającą ponad 1000 osób, główne spółki firmy zlokalizowane są w Finlandii, Chinach i Polsce. 
 
Polska spółka firmy przyjęła nazwę Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o. o. i kontynuuje prowadzoną od początku lat dziewięćdziesiątych działalność na rynku inwestycji energetycznych
w Polsce i zagranicą.
 
Sumitomo Heavy Industries jest globalną firmą zatrudniającą pond 19 000 osób prowadzącą działalność w kilkunastu branżach przemysłowych m.in.: produkcja statków, turbin parowych i pomp, urządzeń transportowych, aparatury medycznej, wtryskarek do tworzyw sztucznych, napędów przemysłowych, urządzeń precyzyjnych i innych
 
Sumitomo SHI FW jest wiodącą i jedną z najbardziej doświadczonych firm w zakresie nowoczesnych technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska oraz pozyskiwania energii z biomasy i odpadów. Oferowane przez firmę kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) umożliwiają spalanie szerokiej gamy paliw z zachowaniem wysokiej sprawności i dyspozycyjności.
 
Działalność polskiej spółki obejmuje projektowanie, produkcję, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnych obiektów kotłowych dla energetyki zawodowej, przemysłowej oraz ciepłownictwa. 
Estymator Kosztów

ZAKRES ZADAŃ:

 • Przygotowywanie estymacji kosztów na ofertach,
 • Krytyczną ocenę wiarygodności informacji ilościowych do estymacji podawanych przez zespół ofertowy,
 • Zbieranie informacji o cenach z rynku oraz z realizowanych projektów,
 • Weryfikację kosztów z etapu sprzedaży w stosunku do kosztów rzeczywistych.

OCZEKIWANIA:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku energetycznym, mechanicznym, inżynieria środowiska, chemicznym, ewentualnie ekonomia lub zarządzanie projektami,
 • Podstawowa znajomość typowego zakresu dostawy wyspy kotłowej i instalacji oczyszczania spalin oraz zasad ich budowy,
 • Zrozumienie funkcji poszczególnych instalacji i urządzeń wraz z podstawowymi zależnościami fizycznymi mającymi wpływ na ich wielkość i parametry,
 • Podstawowa znajomość poszczególnych faz realizacji wyspy kotłowej oraz ich wzajemnych zależności harmonogramowych;
 • Podstawowa znajomość planu realizacji projektu i zrozumienie jego wpływu na koszty projektu,
 • Biegła znajomość Excela,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Dyspozycyjność,
 • Dokładność i sumienność.

OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Udział w międzynarodowych projektach,
 • Rynkowy poziom wynagrodzenia odpowiadający kwalifikacjom i zaangażowaniu Pracownika.
 
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania aplikacji (aktualnego CV) za pomocą przycisku Aplikuj. Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści (z ewentualną zgodą na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych): „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych procesach rekrutacyjnych tej spółki przez okres 6 miesięcy.”

Ogłoszenie archiwalne