Ta oferta pracy jest nieaktualna od 23 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

ETL Developer (Informatica)

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 2019-05-30

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ETL Developer (Informatica)
  Łódź, Poland

  Join Commerzbank Lodz as DB/ETL Developer

   

  The cluster Financial Crime, AML and Sanctions provides a global and holistic IT platform for Transaction Monitoring, Customer Scoring and Screening including the data provisioning platform. Actimize is one of the key applications for anti-money laundering, name screening and customer scoring / risk rating.

   

  For the compliance division, we are looking for software engineers with experience in implementing compliance business processes, to build up our IT delivery team.

   

  In your role as ETL Developer you will be involved in the design, development and implementation of ETL processes for Compliance processes using ETL and SQL and job control technology. You support the entire development life cycle of a product. Other duties include gathering and documenting user requirements, analysing data, tests and quality assurance. 

  Main Tasks:

  • Develop database scripts for extending and adapting the physical datamodell in NICE Actimize Staging
  • Implementation of Datafield Mappings in ETL-Code between datawarehouse foreign units and NICE Actimize
  • Install the required ETL-sections between the datawarehouse foreign units and NICE Actimize
  • Create the job plans and job controls in order to orchestrate the ETL sections between datawarehouse foreign units and NICE Actimize
  • Bug Fixing for all releases which are already productive for the ETL sections between datawarehouse foreign units and NICE Actimize
  • Create technical designs for documenting the developed ETL sections and jobplans

  Required skills:

  • ETL good knowledge
  • Microsoft SQL Server / SQL / relational databases good knowledge

  Nice to have:

  • UC4
  • Development of Web Services REST/SOAP/XML/WSDL
  • Linux/Solaris 
  • Informatica
  • Maven
  • JIRA
  • HPQC

  Foreign Language Skills:

  • English B1 Level mandatory
  • German optional

  What we offer:

  • Friendly multicultural environment
  • The possibility of professional training and growth (English and German courses; technical trainings and workshops)
  • Training in Commerzbank headquarters in Frankfurt am Main
  • Satisfying remuneration
  • Medical healthcare, Multisport and canteen funding
  • Relax corner where you can recharge your batteries ;)

   

  Like what you see? Apply now!

  Quick info:

  Location:

  Łódź, Poland.

   

  Applications and further info:
  https://commerzbank-poland.breezy.hr/

  Please add the following clause to your application:

  "1. I consent to the processing of personal data contained in this document by Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053, for the implementation of the current recruitment process and for the future recruitment for a period of 6 months, in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data the free flow of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (RODO) and in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000). I provided my personal data voluntarily and I declare that they are truthful.

  2. I have read the content of the information clause, including information about the purpose and methods of processing personal data and the right to access to my personal data and about the right to correct, rectify and delete it.”

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej także RODO), informuję, iż:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Commerzbank AG with its registered office in Frankfurt am Main, Germany, 60261 Kaiserplatz, operating through the Branch in Poland with its registered office in Łódź, 91-203 Łódź, ul. Wersalska 6, KRS 0000631053
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  3. podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych oraz inne podmioty uczestniczące w procesie organizacji działalności gospodarczej administratora jak banki oraz firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, ZUS, US oraz innym podmiotom uprawnionym na zasadach określonych przepisami prawa;
  4. podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez trwania procesu rekrutacyjnego oraz w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody do czasu cofnięcia zgody;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
  8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym, a ich nie podanie uniemożliwia prowadzenie procesu rekrutacyjnego i zawarcie stosunku pracy, natomiast w zakresie danych osobowych objętych oświadczeniem o wyrażeniu zgody jest dobrowolne.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.