Event rekrutacyjny - Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta

 • Warszawa, mazowieckie
 • Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Praktykant/Stażysta
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 2019-09-11
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 2019-09-19)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Grafika górna
  Event rekrutacyjny – jak szybko zostać Specjalistą ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta
  Nr ref.: eventSiOK/Warszawa/2019
  Miejsce pracy: Warszawa
  Przyjdź na event rekrutacyjny, a wyjdź z niego z ofertą pracy!
  Chcesz rozwinąć swoją karierę w sprzedaży?
  Ciekawi Cię bankowość? To czekamy właśnie na Ciebie!

  Zapraszamy na event rekrutacyjny w centrum Warszawy już 19 września!

  Podczas eventu weźmiesz udział w rozmowie rekrutacyjnej z Dyrektorem Oddziału i będziesz mieć okazję, by skorzystać z doradztwa kariery. A to jeszcze nie wszystko, co przygotowaliśmy na ten wieczór!

   

  W naszym zespole będziesz odpowiedzialny za:

  • Aktywną sprzedaż produktów i usług bankowych 
  • Bieżącą obsługę Klientów w ramach operacji związanych z obrotem gotówkowym i bezgotówkowym 
  • Pozyskiwanie nowych Klientów oraz utrzymywanie i rozwijanie trwałych relacji z obecnymi Klientami
  • Monitorowanie zakresu korzystania przez Klientów z usług oferowanych przez Bank
  • Promowanie alternatywnych kanałów dystrybucji oferowanych przez Bank

  Z naszej strony możesz liczyć na:

  • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  • Premię uzależnioną od wyników i zaangażowania oraz atrakcyjne nagrody za działania sprzedażowe
  • Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach
  • Kartę MultiSport i Ubezpieczenie Grupowe na korzystnych warunkach
  • System szkoleń i programów rozwojowych
  • Dostęp do Wewnętrznej Giełdy Pracy 
  • Przyjazną atmosferę w pracy

  Ta praca jest dla Ciebie, jeśli:

  • Łatwo nawiązujesz kontakty i potrafisz utrzymać efektywne relacje z Klientami 
  • Bierzesz odpowiedzialność za rezultaty swojej pracy oraz finalizujesz rozpoczęte działania
  • Aktywnie poszukujesz nowych rozwiązań i jesteś otwarty na zmiany
  • Działasz z energią i entuzjazmem
  • Posiadasz umiejętność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju 

  Mile widziane będzie:

  • Doświadczenie w pracy związanej ze sprzedażą lub obsługą Klienta
  • Znajomość produktów bankowych

   Sprawdźmy, czy do siebie pasujemy! Nie może Cię zabraknąć!

  Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się w sprawie szczegółów.

  1) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obecnego procesu rekrutacji

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Bank Pekao wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. 

  2) Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych procesów rekrutacji

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Bank Pekao wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  3) Klauzula zgody na udostępnianie danych na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych innym podmiotom z grupy kapitałowej PEKAO

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Bank Pekao wyrażam zgodę na udostępnianie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom z grupy PEKAO do celów rekrutacyjnych.

  Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: [email protected] w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

  Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).

  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod https://www.pekao.com.pl/indywidualni/formularz_kontaktowy, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

  U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA – Centrala, ul. Grzybowska 53/57, skrytka pocztowa 1008, 00-950 Warszawa.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą prawną przetwarzania są przepisy Kodeksu pracy, oraz zgoda – w zakresie danych, które nie są przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
  • przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl.

  Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z grupy PEKAO wyłącznie za Pani/Pana zgodą.

  Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane nie dłużej niż do momentu wycofania zgody.

  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych Banku określonej w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

  Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.