Oferta pracy

Expert ds. Compliance w Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Santander Bank Polska

 • Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • ważna jeszcze 15 dni
  do: 04 cze 2022
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • ekspert
 • praca hybrydowa
 • rekrutacja zdalna

Twój zakres obowiązków

 • wspieranie jako pierwsza linia obrony (1LoD) działania Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (BKI) poprzez zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego

 • doradzanie kierownictwu Pionu oraz poszczególnym liniom biznesowym w kwestiach dotyczących zapewnienia zgodności regulacyjnej i zgodności z wewnętrznymi procesami

 • zapewniać zgodność działalności Pionu z procedurami wewnętrznymi (również tworzyć procedury)

 • prowadzenie lub uczestniczenie w projektach regulacyjnych i biznesowych (lokalnych i globalnych)

 • uczestniczenie w procesie tworzenia nowych produktów oraz podejmowania nowych inicjatyw biznesowych

 • realizowanie monitoringu i kontroli w ramach 1LoD

 • współpraca z biznesowymi zespołami Pionu BKI w szczególności z Obszarem Rynków Finansowych, z innymi jednostkami Banku m.in. z Obszarem Zapewnienia Zgodności, Obszarem Prawnym,

 • współpraca z międzynarodowymi zespołami Grupy Santander

 • reprezentowanie Banku aktywnie uczestnicząc w grupach roboczych działających na polskim rynku bankowym i kapitałowym, w dyskusjach z regulatorem i audytorem

Nasze wymagania

 • co najmniej 7-8 lat doświadczenie w obszarze Compliance

 • znajomość regulacji dot. transakcji skarbowych (MIFID, EMIR, dokumentacja ISDA, ISDA ZBP, GMRA, umowy zabezpieczające).

 • znajomość otoczenia prawnego regulującego działalność Banku. W szczególności: ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i rozporządzeń wykonawczych, ustawy o obligacjach, pakietów regulacyjnych MiFID II / MiFIR, rozporządzenia EMIR, rozporządzenia MAR, rekomendacji KNF: A, H, Z, wytycznych ESMA)

 • specjalistycznej wiedzy w zakresie złożonych instrumentów finansowych (w szczególności instrumentów pochodnych oraz transakcji na papierach wartościowych)

 • nastawienia na pracę w zespole

 • wysokie umiejętności komunikacyjne oraz łatwość nawiązywania kontaktów

 • umiejętność działania pod presją czasu, szybkiego podejmowania decyzji

 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

 • biegła znajomość pakietu MS Office (PowerPoint, Excel, Word)

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • wewnętrzne programy rozwojowe umożliwiające doskonalenie kompetencji zawodowych

 • udział w ciekawych, strategicznych projektach

 • zgrany zespół i przyjazną atmosferę

 • atrakcyjny system motywacyjny

 • pożyczki na cele mieszkaniowe

 • ofertę produktową banku na atrakcyjnych warunkach

 • prywatną opiekę zdrowotną

 • możliwość wyboru spośród bogatej oferty świadczeń pozapłacowych w ramach systemu kafeteryjnego

 • ciekawe akcje w ramach programu propagującego zdrowy styl życia „BeHealthy”

 • dofinansowanie do „Rajdu Bankowca” - wyjazdu jedynego w swoim rodzaju

 • nasza oferta benefitowa zawiera również rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością

 • jesteśmy otwarci na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie nauki języków

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • wyprawka szkolna

 • program rekomendacji pracowników

Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje