Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuję kandydatów do pracy:
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane przez Administratora Danych:
  FoodCare Sp. z o.o., ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, tel. +48 12 356 60 00.
 2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mailowym [email protected]
 3. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:
  a) na stanowisko, na które aplikuje kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji wyłonienia kandydata, na podstawie Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit.c RODO), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do administratora (art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO), do momentu przyjęcia lub odrzucenia oferty pracy przez wybranego kandydata, a następnie przez 6 miesięcy w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
b) jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji przez zamieszczenie odpowiedniego oświadczenia w swoim zgłoszeniu aplikacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a), również do celów przyszłych rekrutacji przez 1 rok. Wyrażone zgody można w każdym momencie cofnąć bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora.
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, do otrzymywania kopii danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.
 5. Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Export Manager – odpowiedzialność kraje europejskie

FoodCare Sp. z o.o.O firmie

 • Kraków, małopolskie

 • Ważna jeszcze 24 dni
  do: 29 lip 2020
 • Specjalista (Mid / Regular)
Jesteśmy liderem rynkowym z 40letnią tradycją.
Jesteśmy obecni w 60 krajach świata.
Zatrudniamy ponad 900 pracowników.
Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Export Manager – odpowiedzialność kraje europejskie
Miejsce pracy: Kraków - Zabierzów,
możliwa praca w trybie łączonym home-office (Warszawa)

Zakres obowiązków:

 • Rozwój sprzedaży u stałych klientów i poszukiwanie nowych - na podległym obszarze.
 • Przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie umów i ustalanie warunków współpracy.
 • Ustalanie polityki cenowej.
 • Analiza podległych rynków oraz panujących trendów, cen, asortymentu.
 • Koordynowanie procesów związanych z eksportem produkowanych wyrobów, kompleksowa obsługa klienta zagranicznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku managera sprzedaży w firmie z branży FMCG, nie krótsze niż 2 lata.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość drugiego j. obcego będzie dodatkowym atutem.
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz negocjacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność- gotowość do  podróży, w tym udział w targach zagranicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny system wynagradzania.
 • Ciągły rozwój osobisty w młodym, ambitnym zespole.

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Jesteśmy liderem rynkowym z 40letnią tradycją.
Jesteśmy obecni w 60 krajach świata.
Zatrudniamy ponad 900 pracowników.
Export Manager – odpowiedzialność kraje europejskie
Miejsce pracy: Kraków - Zabierzów,
możliwa praca w trybie łączonym home-office (Warszawa)

Zakres obowiązków:

 • Rozwój sprzedaży u stałych klientów i poszukiwanie nowych - na podległym obszarze.
 • Przygotowywanie ofert handlowych, negocjowanie umów i ustalanie warunków współpracy.
 • Ustalanie polityki cenowej.
 • Analiza podległych rynków oraz panujących trendów, cen, asortymentu.
 • Koordynowanie procesów związanych z eksportem produkowanych wyrobów, kompleksowa obsługa klienta zagranicznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie na stanowisku managera sprzedaży w firmie z branży FMCG, nie krótsze niż 2 lata.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Znajomość drugiego j. obcego będzie dodatkowym atutem.
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne oraz negocjacyjne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność- gotowość do  podróży, w tym udział w targach zagranicznych.

Oferujemy:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
 • Atrakcyjny system wynagradzania.
 • Ciągły rozwój osobisty w młodym, ambitnym zespole.

W zgłoszeniach prosimy o zawarcie klauzuli:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FoodCare Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Do naszego zespołu poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Ogłoszenie archiwalne