Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Factory excellence support manager

 • lubuskie
 • Kierownik
 • 10.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  At BMI Group, we believe a roof can offer so much more than shelter, protection and peace of mind. Today a roof can also be a power station, a living space, a vertical garden, even a work of art. 

  BMI Group, a combination of Braas Monier and Icopal, is the largest manufacturer of flat and pitched roofing systems in Europe.

  With over 165 years of experience, BMI Group is the leader in roofing and waterproofing solutions throughout Europe, and has a significant presence in Asia and South Africa. BMI Group is headquartered in London with further offices in Herlev (Denmark) and Oberursel (Germany) and employs around 11,000 people in over 40 countries worldwide.
   
  We are looking to further establish our team with Factory Excellence Support Manager to be responsible for supporting several plants in East Region as a Key Account with the introduction and implementation of the lean philosophy.
  Factory excellence support manager

  We offer:

  • A possibility to work in one of the biggest international roofing company
  • A lot of possibilities to take part in specialized trainings and workshops
  • Friendly atmosphere
  • Necessary work tools (company car, laptop and mobile phone)
  • The possibility of taking part in Group Life Insurance
  • Attractive salary

  Key responsibilities will include:

  • Supporting relevant plants with realizing all potential savings defined and agreed in the ISP (Industrial Saving Plan) as a result of diagnosis and benchmarks
  • Coaching and training change agents and other colleagues about lean tools
  • Building a strong network within Factory Excellence team, quality, process engineering and within the group’s Industrial Community
  • Driving and supporting exchange of Best Practice and support definition and implementation of SOP’s
  • Tracking and auditing of plant performance and assist in target setting
  • Continuously improving and building the BMI Production System

  The skills & qualifications we would be looking for include:

  • Degree in Engineering or relevant experience
  • Fluent in English and German
  • Experiences in designing, implementing and leading continuous improvement projects
  • Hands-on experiences using Operational Excellence and Continuous Improvement methods(LEAN, TPM, Six Sigma, TQM)
  • Wide Know-how and experience in production area, building industry will be preferable
  • Purpose orientation and determination
  • Willingness to travel up to 80% of time
  • Excellent communication and networking skills
  • Ability to coach/ mentor/ inspire direct reports
   
  aplikuj
  Prosimy o załączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, numeru telefonu, adresu e-mail, zamieszczonego w CV zdjęcia (wizerunku) oraz innych danych zawartych w CV na potrzeby procesu rekrutacji prowadzonego na stanowisko Operator Maszyn, co będzie wpływać na bardziej efektywne jego przeprowadzenie w tym ułatwienie komunikacji z Pracodawcą.Na podstawie Art. 81 ust.1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) zezwalam na nieodpłatne przechowywanie mojego wizerunku w postaci zdjęcia zamieszczonego w CV.
  Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż:
  a) administratorem moich danych osobowych jest Icopal Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 169/197, nr KRS 0000645070, a podanie przeze mnie moich danych osobowych jest dobrowolne;
  b) moje dane zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana;
  c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania; prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  d) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli moim zdaniem przetworzenie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
  e) moje dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;
  f) moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
  h) jestem świadomy tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz akceptuję te cele;
  i) wyrażenie niniejszej zgody nie zwalnia potencjalnego pracodawcy z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa co do zabezpieczania przetwarzanych danych oraz ich legalnego przetwarzania
  j) potencjalny pracodawca nie może na podstawie niniejszej zgody przetwarzać powyższych danych w sposób naruszający moje dobre imię lub dobra osobiste, a także w zakresie i celu innym niż wskazane powyżej.

   

   
  ……………………………………..
  Data i podpis Kandydata do Pracy