Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Farmaceuta

Szpital Specjalistyczny im. S. StaszicaO firmie

Szpital Specjalistyczny im. S. Staszica

Ludwika Rydygiera 1

Piła

 
Farmaceuta

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków i odpowiedzialności: 

 1. Farmaceuta jest odpowiedzialny za prawidłowość funkcjonowania Apteki Szpitalnie zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowiązkami określonymi w Ustawie z dn. 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne/ Dz.U. z 2008 r. nr 45 poz. 2712 z późn. zmianami/.
 2. Farmaceuta w szczególności odpowiada za:
  • wytwarzanie leków recepturowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz za jakość użytych w tym celu środków farmaceutycznych,
  • tożsamość i jakość środków farmaceutycznych bądź artykułów sanitarnych, jeśli są one wprowadzane do obrotu w opakowaniu dostarczanym przez aptekę,
  • przechowywanie i wydawanie środków farmaceutycznych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz za wprowadzenie ich do obrotu po okresie ważności,
  • zaopatrzenie zaspakajające optymalnie potrzeby jednostek organizacyjnych,
  • sporządzanie indywidualnych dawek leków cytostatycznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania i aktualnej Farmakopei Polskiej.
  • nadzorowanie pracy personelu pomocniczego w tym szczególnie techników farmaceutycznych,
  • tworzenie procedur i instrukcji.    
 3. Farmaceuta zapobiega ubytkom środków farmaceutycznych i materiałów medycznych   a w razie powstania, wyjaśnia i uzasadnia ich przyczyny.
 4. Farmaceuta jest odpowiedzialny za majątek trwały i obrotowy Apteki, za zabezpieczenie mienia przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.
 5. Farmaceuta ponosi odpowiedzialność za prowadzenie i przechowywanie książek aptecznych i dokumentacji zgodnie z ramowym regulaminem apteki szpitalnej, a w szczególności książek narkotycznych.
 6. Farmaceuta odpowiada za aktualizację cen oraz jakość i sprawność obsługi.
 7. Farmaceuta odpowiada za przestrzeganie ustawowego wymiaru czasu pracy w godz. czynności apteki.
 8. Farmaceuta przeprowadza kontrolę zrealizowanych w aptece zapotrzebowań pod względem magazynowym, prawidłowości ich wyceny i przekazuje księgowości apteki do ewidencji.
 9. Farmaceuta przeprowadza kontrolę merytoryczną i zatwierdza rachunki na poczynione przez aptekę wydatki. Sprawdza i podpisuje dokumenty obrotu towarowego i materiałowego. Na okoliczność przeprowadzenie spisu z natury bierze w nim czynny udział i wycenia arkusze spisowe.
 10. Farmaceuta szkoli personel apteki i dba o stałe podnoszenie wiedzy fachowej pracowników farmaceutycznych.
 11. Farmaceuta obowiązany jest :
  1. przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących prowadzenia apteki,
  2. stosować zasady gospodarności,
  3. dążyć do minimalizacji kosztów,
  4. wykonywać planowe zadania rzeczowe.
 12. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i rozporządzeń a zakresie ochrony środowiska i prawidłowej gospodarki powstającymi odpadami.
 13. Nadzór i egzekwowanie od podległych pracowników obowiązujących przepisów i uzgodnień w zakresie prawidłowej i efektywnej segregacji odpadów, natychmiastowe informowanie bezpośredniego przełożonego o zaistniałych nieprawidłowościach.
 14. Nadzór nad rozliczaniem czasu pracy i dyscypliny pracy podległych pracowników.
 15. Aktualizowanie wiedzy, bieżące śledzenie przepisów i rozporządzeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
 16. Farmaceuta dba o doskonalenie zawodowe.
 17. Farmaceuta wykonuje inne czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego, a nie ujęte w niniejszym zakresie obowiązków.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie swojej oferty zawierającej CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje wraz z następującą klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie w celu przeprowadzenia aktualnego jak i przyszłych postępowań rekrutacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 
Oferty należy składać w kancelarii Szpitala Specjalistycznego w Pile pok. D14 lub przesłać drogą elektroniczną.
Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z kandydatami, którzy zostaną wybrani podczas wstępnej selekcji ofert. Kandydaci zakwalifikowani, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica z siedzibą w Pile przy ul. Rydygiera 1. Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji. Masz prawo w każdym czasie wycofać swoją aplikację.

Ogłoszenie archiwalne