Oferta pracy

Finance Graduate Trainee

IG Group

 • Kapelanka 42, Dębniki, Kraków
  Kraków, Lesser Poland
 • offer expired 21 days ago
 • contract of employment, internship / apprenticeship contract
 • full-time
 • trainee, assistant
 • full office work, home office work, hybrid work
 • More than one vacancy
  vacancies: 5
 • remote recruitment
 • запрошуємо працівників з України
ukrainian-friendly-overlay
Запрошуємо працівників з України
Роботодавець відкритий для працевлаштування громадян України

IG Group

Kapelanka 42

Dębniki

Kraków

Your responsibilities

Programme description:

By joining IG as a Graduate you will spend 18 months developing a keen understanding of our clients, products and business.

Your initial IG experience will be in our Trading Services team. This will be an exciting and insightful 6 months when you will understand how the business works. During this time you will have opportunity to converse with our clients about financial markets and our latest innovations, platforms and products (i.e. CFDs, Spread betting, Share dealing etc.) and learn to support them with any trade related queries.

After successfully learning about our business, products and clients alongside our colleagues in Trading Services, you will move around IG to broaden your understanding and apply your skills in other areas. You will gain exposure across our business which could involve rotations in:

· Operations

· Compliance

· Finance

· Risk

PL

Opis programu:

Start: Wrzesień 2022

Dołączając do IG jako absolwent, spędzisz 18 miesięcy by dogłębnie zrozumieć naszych klientów i nasze produkty.

Twoje początkowe doświadczenie w IG będzie w naszym zespole ds. usług transakcyjnych. To będzie ekscytujące i intensywne 6 miesięcy, podczas których zrozumiesz, jak działa biznes. W tym czasie będziesz miał okazję porozmawiać z naszymi klientami o rynkach finansowych i o naszych najnowszych innowacjach, platformach i produktach (tj. CFD, zakłady spreadbet, handel akcjami itp.) oraz nauczysz się wspierać ich w przypadku wszelkich zapytań związanych z handlem.

Po pomyślnym poznaniu naszej działalności, produktów i klientów wraz z naszymi kolegami z zespołu ds. usług transakcyjnych., będziesz pracować w różnych działach w IG, aby poszerzyć swoje zrozumienie i zastosować swoje umiejętności w innych obszarach. Poznasz sposób funkcjonowania naszej firmy od podszewki, co może wiązać się z rotacją w takich działach jak:

Operacje

Zgodność

Finanse

Ryzyko

Our requirements

We’re looking for people with a real passion for delivering business outcomes.

It is important that you have:

· A good grounding in Finance, Economics or Maths

· An interest in financial markets

· Recently graduated

People who recognize the below attributes in themselves would also be very suitable:

Numerate: is confident with arithmetic under pressure, and is skilled and comfortable working with numbers

Analytical: enjoys spotting opportunities, risks, patterns, discrepancies and trends in data

Decisive: confident when making decisions quickly, with the character to take responsibility no matter what happens

Personable: able to instil a feeling of trust and support in clients and colleagues and can relay complex issues and ideas simply and with ease

For this role you will need fluent level of English. One or more of these languages is also desirable: German, French, Spanish, Italian, Swedish, Dutch, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Chinese (Mandarin or Cantonese), Romanian, Portuguese and Arabic.

Rozwój kariery:

Podczas naszego programu będziesz miał dostęp do:

Różnych praktycznych doświadczeń w wielu dyscyplinach

Formalnych sesji szkoleniowych dotyczących naszych produktów i klientów

Sieci wsparcia osób z dużym doświadczeniem w swojej dziedzinie

Możliwości dalszego rozwoju zawodowego i osobistego (komunikacja, prezentacja, ustalanie priorytetów, rozwój kariery)

Po pomyślnym ukończeniu programu dla absolwentów będziesz miał okazję nauczyć się i poszerzyć swój zestaw umiejętności, ubiegając się o nową rolę w IG zgodnie ze swoimi mocnymi stronami, preferencjami i dostępnymi wakacjami.

Poszukujemy ludzi z prawdziwą pasją do osiągania wyników biznesowych.

Ważne jest, abyś miał:

Podstawową wiedzę finansową, ekonomiczną lub matematyczną

Zainteresowanie rynkami finansowymi

Dyplom studiów wyższych uzyskany w ciągu ostatnich kilku lat

Osoby, które rozpoznają w sobie poniższe cechy również byłyby bardzo odpowiednie:

Analityczny: lubi dostrzegać okazje, zagrożenia, wzorce, rozbieżności i trendy w danych oraz biegle posługuje się arytmetyką pod presją oraz sprawnie i swobodnie pracuje z liczbami.

Decyzyjny: pewny siebie w szybkim podejmowaniu decyzji, z charakterem, który bierze odpowiedzialność bez względu na to, co się stanie.

Komunikatywny: potrafi zaszczepić poczucie zaufania i wsparcia u klientów i współpracowników oraz potrafi w prosty i łatwy sposób przekazywać złożone problemy i pomysły.

Do tej roli będziesz potrzebować płynnej znajomości języka angielskiego. Pożądany jest również jeden lub więcej z tych języków: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, holenderski, norweski, duński, rosyjski, japoński, chiński (mandaryński lub kantoński), rumuński, portugalski i arabski.

What we offer

 • Competitive salary

 • Private medical cover for you and your family (Medicover)

 • Multikafeteria system (you can choose multisport card, vouchers etc.)

 • Life insurance (Generali)

 • Comprehensive global and local onboarding process – to the company and to your role

 • Unlimited access to LinkedIn Learning Platform

 • Employee-led LGBTQ+, Women’s, Black and Parents & Carers networks with annual budget for organizing events & projects that foster an open, diverse and inclusive culture

 • Option to participate and create ESG initiatives based on IG Brighter Future Fund

 • Online stretching sessions

 • Online wellbeing weeks

 • Online social events

 • Annual parties - summer picnic and Christmas Party and other social events

 • Flexible working hours – depending on the role

 • Flexible work arrangements – we work in hybrid working framework

 • Home office equipment reimbursement

 • 2 additional days off a year for voluntary work

 • 1 additional day off to celebrate your Birthday 😊

 • What you can expect in the office - come to work in a comfortable, state of the art office containing all the things you need to succeed. Each of us works from laptops, at agile, ergonomic workstations designed to support our roles. Our spacious, open-plan offices provide a modern, dynamic setting for you to excel. You will find space for individual quiet work, separate areas for creative sessions and workshops, as well as areas to cooperate with others.

 • Free fresh fruits and coffee club

 • App based parking spots booking system

 • Bike parking and shower

 • Games: Foosball and ping-pong table, consoles and board games

 • Benefits

 • private medical care

 • life insurance

 • fruits

 • integration events

 • corporate library

 • no dress code

 • video games at work

 • birthday off

Recruitment Process

1. Review of your application

2. Online assessment (interview + game)

3. Hiring manager interviews

IG Group

We’ve been at the forefront of trading innovation since 1974, taking on the challenge to deliver an unmatched experience for our clients and raise the bar for tomorrow’s opportunities. Today, we’re a global fintech company incorporating the IG, tastytrade, IG Prime, Spectrum and DailyFX brands, with a presence in 20 countries across five continents and over 400 000 active clients worldwide. But we know our success is only possible because of our people, who we encourage and empower to be brave, determined and inventive. Join us if you’d like to work in an inclusive, collaborative team that will recognise your talent and allow it to shine

Scroll to the company’s profile