Ta oferta pracy jest nieaktualna od 3 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Finance Manager

 • Łódź, łódzkie
 • Kierownik
 • 17.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Finance Manager

  Stanowisko
  czyli Twoje Działania Operacyjne

  • współpraca z klientem w obszarze zagadnień finansowo-księgowych, podatkowych (identyfikacja i analiza zagadnień oraz przedstawienie klientowi propozycji działań)
  • inicjowanie nowych oraz uczestniczeniu w realizowaniu istniejących już projektów dla klienta
  • nadzór nad prawidłowym, terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem usług na rzecz klienta
  • organizacja i prowadzenie procesów Due Diligence
  • uczestnictwo w spotkaniach z kluczową kadrą klienta

  Wymagania
  czyli Twój Kapitał Własny:

  • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku rachunkowość i pokrewnych
  • 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość MS Office na poziomie średniozaawansowanym
  • wiedza z zakresu ustawy o rachunkowości oraz MSSF
  • doświadczenie w obsłudze klienta i prowadzeniu projektów rozwojowych w branży BPO lub w Międzynarodowych firmach Consultingowych (mile widziane)
  • uprawnienia lub w trakcie ubiegania się Biegłego Rewidenta lub ACCA (mile widziane)

  Klikając w przycisk „Wyślij" zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie przez Business Support Solution S.A. (BSS S.A.) Pana/Pani danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Pana/Pani wizerunek, zainteresowania). Jeżeli nie zgadza się Pan/Pani, aby BSS S.A. przetwarzał dodatkowe dane o Panu/Pani, proszę nie umieszczać ichw swoich dokumentach. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest Business Support Solution S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź tel. +48 42 207 000, e-mail: [email protected] W BSS S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe e-mail: [email protected], tel. +48 42 207 766. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz - w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 1 roku od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będą archiwizowane przez okres 1 roku w celu obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych), a także prawnie uzasadniony interes administratora (obrona ewentualnych roszczeń). W każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: [email protected] Jeżeli mimo naszego wsparcia Pan/Pani uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Odbiorcami przetwarzanych przez BSS S.A. danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne BSS S.A. (zarówno ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną) oraz eRecruitment Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dostawca systemu rekrutacyjnego.