Ta oferta pracy jest nieaktualna od 329 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Financial and Settlement Specialist

 • Lublin, lubelskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 25.05.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  VentureDevs

  VentureDevs is a full-service venture development firm. We are results-driven and focused on delivering value, building digital products that drive growth and disrupt industries. From early stage startups to large corporations, we help the world’s smartest companies outperform their competition.

  Financial and Settlement Specialist

  Workplace: Lublin

  What you bring to the team

  • Prepare, examine, and analyze accounting records, financial statements, and other financial reports to assess accuracy, completeness, and conformance to reporting and procedural standards
  • Craft customer invoices and manage collections
  • Manage company team member allocation and time tracking
  • Analyze business operations, trends, costs, revenues, financial commitments, and obligations, to project future revenues and expenses or to provide advice.
  • Manage company department budgeting
  • Prepare business finance reports
  • Experience with Spolka z o.o. and Spolka Komandytowa accounting
  • Very good knowledge of English (B2)

  What we give you:

  • Work with stable, funded IT companies and startups in a friendly and fast-paced work environment,
  • Each member of the team influences the project and the final shape of the product,
  • Participation in the development of international products for our foreign (mainly U.S. based) clients,       
  • Support your professional growth with the opportunity to attend training workshops and industry conferences,
  • Work in the center of Poznan/Lublin with the flexibility to work remotely,  
  • Long-term cooperation, 
  • Ambitious and challenging atmosphere. 

  Perks:

  • Healthy snacks, yerba mate and delicious coffee, 
  • Flexible working hours,
  • Private healthcare – Medicover,
  • Multisport card.

  If you are interested, please send your CV via Aplikuj button below.


  Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do NANOLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 783-177-13-47 , REGON: 36934677, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716046 („Administrator”),

  • zgadzam się na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym takich jak: imię i nazwisko, adres email, telefon, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zainteresowania, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu.
  • mam świadomość, iż zamieszczenie przeze mnie wizerunku w zgłoszeniu rekrutacyjnymi było w pełni dobrowolne i nie było wymagane do celów rekrutacji i zgadzam się na jego przetwarzanie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w przedmiotowym ogłoszeniu.
  • mam świadomość, że bez podania danych nie będę mogła/mógł uczestniczyć w procesie rekrutacji.

  Jeżeli chcesz, aby zgłoszenie rekrutacyjne i zawarte w nim dane zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Administratora umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

   „Zgadzam się na przetwarzanie przez NANOLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 783-177-13-47 , REGON: 36934677, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000716046 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora: NANOLABS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 grudnia 3, 61-737 Poznań, NIP: 783-177-13-47, REGON: 36934677, KRS: 0000716046, E-mail: [email protected]
  2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda.
  3. Cel przetwarzania danych osobowych: proces rekrutacji na B2B.
  4. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców: Administrator oraz podmioty współpracujące z Administratorem w procesie rekrutacji posiadający wiedzę fachową dziedziny, w której odbywa się rekrutacja, obsługa prawna celem przygotowania umowy B2B.
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 60 dni od momentu przesłania nam zgłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 9.
  6. Obowiązki informacyjne o Twoich prawach: Posiadasz prawo do: (1) dostępu do swoich danych osobowych i możesz żądać od Administratora potwierdzenia, czy dane są przetwarzane i w jakim zakresie, (2) żądania sprostowania danych, (3) żądania usunięcia danych, (3) żądania ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem, że Administrator powiadomi Cię o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (4) złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, (5) żądania przesłania Ci danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (5) wniesienia skargi.
  7. Możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych poprzez środki komunikacji elektronicznej – tj. email na adres [email protected] lub metodą korespondencyjną tradycyjną (poczta) na adres Administratora (pkt 1), z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie przed jej wycofaniem.
  8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowani: Administrator nie będzie przetwarzał danych w ww. sposób.
  9. Informacja o planowanym przetwarzaniu w innym celu ich przetwarzania: Jeżeli wyrazisz na to zgodę Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe na potrzeby innych postepowań rekrutacyjnych, przez okres nie dłuższy niż 365 dni od momentu przesłania nam zgłoszenia.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.