Oferta pracy

Finansowy Partner Biznesowy/Financial Business Partner

Adamed Pharma S.A. O firmie

Adamed Pharma S.A.

Mariana Adamkiewicza 6A

Pieńków (pow. nowodworski)

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie budżetów (w tym wieloletnich) oraz jego kolejnych aktualizacji dla wybranych obszarów,

 • Kontrola i analiza realizacji budżetów (analiza odchyleń) dla wybranych obszarów

 • Udział w procesie zamknięcia miesiąca,

 • Dostarczenie kierownictwu firmy terminowej i czytelnej informacji zarządczej (raporty miesięczne, kwartalne, roczne) dla wybranych obszarów,

 • Tworzenie raportów i analiz finansowych wraz z rekomendacją dla kierownictwa firmy, w tym raportów i analiz scenariuszowych ad hoc dla wybranych obszarów,

 • Aktywna współpraca ze wszystkimi obszarami biznesowymi w ramach organizacji w zakresie przygotowania wielowymiarowych analiz, w tym wykorzystania budżetów kosztowych/rabatowych i realizacji sprzedaży oraz rekomendacji działań,

 • Prezentacja wyników w trakcie cyklicznych spotkań z partnerami biznesowymi z elementami rekomendacji działań optymalizacyjnych,

 • Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących narzędzia analityczne i usprawniających raportowanie,

 • Udział w projektach strategicznych obszaru Finansowego oraz całej organizacji (m.in. wdrożenia nowych systemów/aplikacji, dostosowania narzędzi, itd,),

 • Monitorowanie wpływu decyzji biznesowych na wyniki finansowe organizacji.

 • Udział we wdrożeniach nowych usług i produktów od strony finansowej.

Nasze wymagania

 • Wyższe wykształcenie kierunkowe,

 • 3-5 lat doświadczenia pracy w kontrolingu lub finansach (mile widziane w branży farmaceutycznej/FMCG)

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,

 • Wiedza z zakresu procesów biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwie,

 • Znajomość zagadnień planowania finansowego krótkookresowego i długookresowego,

 • Umiejętność przygotowania raportów zarządczych na potrzeby managerów różnych szczebli, wyciągania i prezentacji wniosków,

 • Komunikatywność i samodzielność,

 • Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

 • Biegła znajomość MS Excel,

 • Znajomość zasad ewidencji księgowej,

 • Znajomość zasad przygotowania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych,

 • Znajomość funkcjonowania systemów księgowych typu ERP,

 • Wiedza na temat zasad sporządzania i kontroli wykonania budżetów.

To oferujemy

 • Umowę o pracę

 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny

 • Atrakcyjny system premiowy

 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)

 • Kafeterię szkoleń

 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)

 • Zorganizowany transport do pracy lub parking

 • Eventy Integracyjne (Festiwal Wartości, Mikołajki, Spotkania świąteczne)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • spotkania integracyjne

 • opieka stomatologiczna

 • parking dla pracowników

 • karty przedpłacone

 • program rekomendacji pracowników

 • inicjatywy dobroczynne