Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).
 
Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C
 
Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
 
A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:
 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] .
 
Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 
 
Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Rockwell Automation Sp. z o. o.

Firmware Developer in Test, Python

Rockwell Automation Sp. z o. o.O firmie

Rockwell Automation Sp. z o. o.

Francuska 46

Katowice

Firmware Developer in Test, Python
Miejsce pracy: Katowice

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

The Sensing, Safety and Connectivity Business is a world class leader in developing and marketing sensing and safety products. The wide breadth of our product offering solves various industrial automation applications and includes photoelectric and inductive sensors, safety interlock switches, light curtains, configurable safety relays and much more. Our smart devices play a key role in Rockwell Automation’s push into the Industrial Internet of Things (IIoT) by offering our customers superior value through the use of data, analytics and seamless connectivity.

Position Summary

The Python Developer participates in the firmware and product functional testing in iterative Agile environment. Work assignments include test automation requirements analysis, design, and implementation. The position requires also design and development of automated functional tests in CI/CD environment. This role requires strong communications skills and ability to work effectively in large project teams.

Qualifications

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering, Industrial Automation, or Computer Engineering (or similar)
 • Experience applying object-oriented design methods, preferable using Python
 • Experience in design and implementation of automated test cases, preferable in Python
 • Knowledge of Ethernet networking (TCP/IP, TLS, DTLS)
 • Excellent analysis and troubleshooting skills
 • Detail-oriented with strong verbal and written communication skills
 • Very good command of English
 • Experience in Continuous Integration / Continuous Delivery environment and tools like Jenkins
 • At least 2 years of experience in developing test automation system, preferable in Python
 • Understanding of model design techniques such as UML
 • Experience with motion control systems and/or industrial automation products and environments

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
benefity
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Rockwell Automation is the world's largest company dedicated to industrial automation and information. We hire more than 23 000 employees in 80 countries. We have been on the market for 115 years, in Katowice for more than 20 and we are still developing on Silesian market.

Firmware Developer in Test, Python
The Sensing, Safety and Connectivity Business is a world class leader in developing and marketing sensing and safety products. The wide breadth of our product offering solves various industrial automation applications and includes photoelectric and inductive sensors, safety interlock switches, light curtains, configurable safety relays and much more. Our smart devices play a key role in Rockwell Automation’s push into the Industrial Internet of Things (IIoT) by offering our customers superior value through the use of data, analytics and seamless connectivity.

Position Summary

The Python Developer participates in the firmware and product functional testing in iterative Agile environment. Work assignments include test automation requirements analysis, design, and implementation. The position requires also design and development of automated functional tests in CI/CD environment. This role requires strong communications skills and ability to work effectively in large project teams.

Qualifications

 • Bachelor's degree in Electrical Engineering, Industrial Automation, or Computer Engineering (or similar)
 • Experience applying object-oriented design methods, preferable using Python
 • Experience in design and implementation of automated test cases, preferable in Python
 • Knowledge of Ethernet networking (TCP/IP, TLS, DTLS)
 • Excellent analysis and troubleshooting skills
 • Detail-oriented with strong verbal and written communication skills
 • Very good command of English
 • Experience in Continuous Integration / Continuous Delivery environment and tools like Jenkins
 • At least 2 years of experience in developing test automation system, preferable in Python
 • Understanding of model design techniques such as UML
 • Experience with motion control systems and/or industrial automation products and environments

Benefits

 • Flexible schedule
 • Creative environment
 • Friendly atmosphere
 • Professional trainings
 • Annual bonus
 • Global team
 • People centric
 • Language courses
 • Benefits package
 • Cafeteria system
 • Vacation & Christmas bonuses
 • Life insurance
 • Private healthcare
 • Lunch fund
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences.

Ogłoszenie archiwalne