SPW

Franczyzobiorca szkoły pamięci SPW

SPW O firmie

 • Jędrzejów, Kielce, Końskie, Włoszczowa

 • Ważna jeszcze miesiąc
  13 Luty 2020
 • Kontrakt B2B
 • Kierownik
Szkoła Pamięci SPW to największa i najstarsza działająca w Polsce sieć placówek edukacyjnych, specjalizujących się w prowadzeniu zajęć z zakresu:
 • treningu pamięci,
 • koncentracji uwagi,
 • nowoczesnych metod uczenia się.
Wybrane placówki prowadzą także zajęcia w zakresie metod szybkiego czytania. Prowadzone przez naszych franczyzobiorców kursy i warsztaty bazują na autorskiej metodzie i autorskich narzędziach wspomagających i uatrakcyjniających proces nauczania (materiały dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie itp.). SPW dbając o rozwój kwalifikacji trenerskich organizuje dla franczyzobiorców cykliczne szkolenia/konferencje metodyczne/panele wymiany doświadczeń itp. Materiały dydaktyczne i dostęp do oprogramowania trenerskiego na potrzeby zajęć są udostępniane naszym trenerom bezpłatnie. SPW zapewnia franczyzobiorcom także dostęp do korzystnych cenowo materiałów reklamowych (np. ujednolicone w całej sieci wzory materiałów poligraficznych, materiały promocyjne/gadżety itp.).
 
Więcej informacji na stronie: http://praca.spw.pl/

Franczyzobiorca szkoły pamięci SPW

Miejsce pracy: Jędrzejów, Kielce, Końskie, Włoszczowa

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Stając się franczyzobiorcą otrzymujesz:

 • Know – how prowadzenia szkoły,
 • know - how metodyki prowadzenia zajęć,
 • Profesjonalne materiały dla trenerów oraz dla uczniów,
 • Wsparcie metodyczne i menadżerskie,
 • Cykliczne szkolenia dokształcające,
 • Bezpłatny dostęp do platformy on-line,
 • Wzory dokumentów firmowych i reklamowych


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Koszt licencji franczyzowej : 1490 zł

Kwota inwestycji zależna od skali przedsięwzięcia. 


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Ofertę kierujemy do osób, które rozumieją zasady funkcjonowania firmy w warunkach wolnorynkowych, osób otwartych, kreatywnych, zainteresowanych poszerzaniem możliwości intelektualnych.


Mile widziane osoby działające już na rynku edukacyjnym.

 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Do aplikacji proszę dołączyć zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )
Szkoła Pamięci SPW to największa i najstarsza działająca w Polsce sieć placówek edukacyjnych, specjalizujących się w prowadzeniu zajęć z zakresu:
 • treningu pamięci,
 • koncentracji uwagi,
 • nowoczesnych metod uczenia się.
Wybrane placówki prowadzą także zajęcia w zakresie metod szybkiego czytania. Prowadzone przez naszych franczyzobiorców kursy i warsztaty bazują na autorskiej metodzie i autorskich narzędziach wspomagających i uatrakcyjniających proces nauczania (materiały dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie itp.). SPW dbając o rozwój kwalifikacji trenerskich organizuje dla franczyzobiorców cykliczne szkolenia/konferencje metodyczne/panele wymiany doświadczeń itp. Materiały dydaktyczne i dostęp do oprogramowania trenerskiego na potrzeby zajęć są udostępniane naszym trenerom bezpłatnie. SPW zapewnia franczyzobiorcom także dostęp do korzystnych cenowo materiałów reklamowych (np. ujednolicone w całej sieci wzory materiałów poligraficznych, materiały promocyjne/gadżety itp.).
 
Więcej informacji na stronie: http://praca.spw.pl/
Franczyzobiorca szkoły pamięci SPW

WSPARCIE DLA FRANCZYZOBIORCY

Stając się franczyzobiorcą otrzymujesz:

 • Know – how prowadzenia szkoły,
 • know - how metodyki prowadzenia zajęć,
 • Profesjonalne materiały dla trenerów oraz dla uczniów,
 • Wsparcie metodyczne i menadżerskie,
 • Cykliczne szkolenia dokształcające,
 • Bezpłatny dostęp do platformy on-line,
 • Wzory dokumentów firmowych i reklamowych


PRZEWIDYWANA SUMA INWESTYCJI

Koszt licencji franczyzowej : 1490 zł

Kwota inwestycji zależna od skali przedsięwzięcia. 


PODSTAWOWE WYMAGANIA SIECI

Ofertę kierujemy do osób, które rozumieją zasady funkcjonowania firmy w warunkach wolnorynkowych, osób otwartych, kreatywnych, zainteresowanych poszerzaniem możliwości intelektualnych.


Mile widziane osoby działające już na rynku edukacyjnym.

 

Do aplikacji proszę dołączyć zgodę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm. )
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne