Ta oferta pracy jest nieaktualna od 154 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Frezer CNC / Tokarz CNC

 • Ćmachowo (pow. szamotulski), Wronki, Szamotuły, wielkopolskie
 • Pracownik fizyczny
 • 18.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  GELG NARZĘDZIOWNIA, firma z 30 letnim doświadczeniem na rynku, to producent narzędzi do obróbki plastycznej blach, przyrządów produkcyjnych, form oraz elementów maszyn. Firma stawia na rozwój zatrudnionych pracowników, podnosząc ich kompetencje podczas szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Priorytetami są bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników oraz troska o środowisko naturalne.
   
  Poszukujemy kandydatów na stanowisko:
  FREZER CNC / TOKARZ CNC
  Miejsce pracy: Szamotuły (okolice), Wronki (okolice), Ćmachowo (pow. szamotulski)

  Co będzie należało do Twoich zadań?

  • wykonywanie prac związanych z frezowaniem lub toczeniem na maszynach CNC,
  • wykonywanie detalu zgodnie z rysunkiem i dokumentacją,
  • pisanie i wdrażanie programów na obrabiarki CNC,
  • kontrola nad prawidłowym przebiegiem procesu obróbki. 

  Co możemy Ci zaoferować?

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bezpośrednio u pracodawcy,
  • stawkę godzinową: 30,00 zł brutto,
  • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, które podniosą Twoje kwalifikacje,
  • pracę w 8-godzinnym systemie zmianowym,
  • samodzielne stanowisko pracy (nie linia taśmowa),
  • elastyczny czas pracy (wspólnie ustalimy, w jakich godzinach będziesz pracować),
  • firmowy transport z i do Wronek,
  • zaplecze socjalne: odzież robocza, szatnie i stołówki.

  Czego oczekujemy?

  • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku minimum 2 lata,
  • praktycznej znajomości rysunku technicznego,
  • umiejętności programowania maszyn,
  • praktycznej umiejętność posługiwania się przyrządami kontrolno-pomiarowymi,
  • gotowości do pracy dwuzmianowej,
  • samodzielności w wykonywaniu zadań,
  • rzetelności i dokładności w wykonywaniu prac.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku Aplikuj
  w tytule wiadomości wskazując nazwę stanowiska.

  Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli: "Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GELG sp. z o.o.. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu." 

  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

  INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  KANDYDATÓW DO PRACY W GELG sp. z o.o. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO GELG sp. z o.o. informuje, iż: 
  1. Administratorem danych osobowych jest GELG sp. z o.o. , Ćmachowo 1, 64-510 Wronki.
  2. Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 221 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu:
  3. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
  4. w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia);
  5. w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
  6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1. powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w pkt 2 oraz pkt 3 powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
  7. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 9 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres jednego roku, liczonego od dnia 1 stycznia następującego po dacie złożenia aplikacji.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  9. Osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania w każdym czasie.
  10. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: [email protected]
  11. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych, narusza przepisy RODO.
  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do GELG sp. z o.o. (Pracodawca, administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez GELG sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”.

  W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat od przesłania zgłoszenia.

  Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem [email protected]