Ta oferta pracy jest nieaktualna od 165 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Frezer

 • Łódź, łódzkie
 • Specjalista
 • 09.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A. w Łodzi
  lider rynku lotniczego, poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:
  Frezer
  Miejsce pracy: Łódź

  Wymagania:

  • wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne,
  • znajomość obsługi komputera na poziomie dobrym,
  • biegła umiejętność czytania rysunku technicznego,
  • umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami pomiarowymi,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność działania w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • brak ograniczeń zdrowotnych.

   

  Dodatkowym atutem będą:

  • znajomość j. rosyjskiego lub angielskiego na poziomie podstawowym,
  • doświadczenie w obsłudze frezarek uniwersalnych,
  • dokładność,
  • sumienność,
  • znajomość wymagań norm jakościowych: ISO, AS 9100, PART 145,21 itp.

   

  Zadania:

  • wykonywanie nowych elementów na podstawie rysunku technicznego,
  • korzystanie z literatury technicznej i norm,
  • dobór narzędzi, przyrządów i urządzeń do wykonywanych prac, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej,
  • systematyczne podnoszenie  kwalifikacji zawodowych.

  Oferujemy:

  • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w branży,
  • umowę o pracę wraz z pakietem świadczeń socjalnych i pozapłacowych,
  • stabilne warunki pracy i wynagrodzenia,
  • dobrą atmosferę w zespole,
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
   

  Dokumenty aplikacyjne prosimy składać do 04.02.2019 r. w Biurze Podawczym w Łodzi, ul. Dubois 119 lub klikając w przycisk aplikowania.

  Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
   
  Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016.119.1), informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. z siedzibą w Łodzi (93-465)  przy ul. Dubois 119.
  2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected].
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 22 1  Kodeksu Pracy oraz 6 ust.1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A w Łodzi. 
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo do:
  a)        dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  b)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  c)        przenoszenia danych,
  d)       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
  e)       wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.
   
  Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko………………………………….. prowadzonej przez Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi (93-465) ul. Dubois 119.
  Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
  ........................................................
  (data i podpis kandydata do pracy)