Oferta pracy
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez MENTAX SA , proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MENTAX SA przez okres najbliższych 6 miesięcy. Oświadczenie, może być sformułowane w następujący sposób: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez MENTAX SA przez okres najbliższych 6 miesięcy. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI MENTAX S.A. 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest MENTAX S.A. z siedzibą w Koszalinie, pod adresem ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000737660, NIP 669-23-88-755, REGON 320012969, jako pracodawca, zwana dalej „MENTAX”. Kontakt z MENTAX jest możliwy również pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem: +48 22 101 71 71. 2. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez MENTAX Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: MENTAX SA, IODO, ul. Szczecińska 25a/5, 75-122 Koszalin, e-mail: [email protected] 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy[1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego[2]. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. MENTAX będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi MENTAX SA zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu. 5. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy. 6. Mają Państwo prawo do: a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d. prawo do usunięcia danych osobowych; e. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO ( na adres: UODO, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 7. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. _____________________________________ [1]. Art. 22[1] ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”; [2]. Art. 22[1] § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zw z. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; [3]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO; [4]. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Front-end/ Angular Developer

MENTAX S.A.

6 50010 400 brutto / mies.
 • dolnośląskie

  dolnośląskie
 • ważna jeszcze 4 dni
  do: 04 gru 2021
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
 • Szukamy wielu kandydatów
  wakaty: 2

Technologie, których używamy

Wymagane

 • Angular

 • Git

 • JavaScript

 • HTML

 • CSS

 • TypeScript

System operacyjny

Twój zakres obowiązków

 • Tworzenie nowych i rozwijanie istniejących aplikacji webowych

 • Rozwiązywanie problemów technicznych

 • Aktywna współpraca z klientami

 • Współpraca z zespołem testerskim

 • Tworzenie dokumentacji technicznej

 • Praca zgodnie z metodyką SCRUM

 • Tworzenie testów jednostkowych i akceptacyjnych

Nasze wymagania

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy Front-end Developera

 • Minimum 1 rok doświadczenia z Angular - poparte wdrożonymi rozwiązaniami

 • Dobra znajomość Angular >= 10+

 • Umiejętność pracy z SASS / LESS

 • Umiejętność pracy w metodyce Agile - Scrum

 • Umiejętność pracy w kilkuosobowym zespole

 • Kreatywność, chęć nauki, zainteresowanie bieżącymi kierunkami rozwoju wymaganych technologii

Mile widziane

 • Umiejętność projektowania ekranów dostosowanych do widoków webowych i mobilnych

 • Umiejętność prototypowania aplikacji z wykorzystanie narzędzi typu Figma

 • Programowanie reaktywne

 • Podstawy projektowania interfejsów użytkownika

 • Znajomość NPM (publikowanie i utrzymywanie paczek)

 • Praktyczna znajomość standardu WCAG

Tak organizujemy naszą pracę

Liczba osób w zespole

 • 25

Tak pracujemy

 • wewnątrz organizacji
 • koncentrujesz się na jednym projekcie
 • możesz zmienić projekt
 • masz wpływ na wybór narzędzi i technologii
 • masz wpływ na rozwiązania technologiczne
 • masz wpływ na produkt
 • tworzysz kod "od zera"
 • koncentrujesz się na rozwoju produktu
 • koncentrujesz się na utrzymaniu kodu
 • agile
 • scrum

Skład zespołu

 • backend developer
 • frontend developer
 • lider techniczny
 • devOps
 • programista testów automatycznych
 • tester manualny
 • product owner
 • project manager
 • scrum master
 • analityk biznesowy
 • administrator IT

Takie dajemy możliwości rozwoju

 • mentoring

 • przestrzeń do eksperymentowania

 • szkolenia wewnątrzfirmowe

 • szkolenia zewnętrzne

 • treningi umiejętności miękkich

 • wsparcie merytoryczne od liderów technologicznych

 • wspieramy wydarzenia dla IT

 • wymiana wiedzy technicznej w firmie

To oferujemy

 • 7 godzinny tryb pracy - a płacimy za 8h!

 • Elastyczne godziny pracy. Zaczynasz pracę pomiędzy 6:00 a 10:00 i pracujesz 7h!

 • Możliwość pracy w trybie zdalnym/stacjonarnym/hybrydowym we Wrocławiu lub w Koszalinie

 • Jasne zasady nagrody rocznej zależne od zysku firmy

 • Jasne zasady ścieżki kariery

 • Pracę w nowoczesnym środowisku developerskim

 • Pakiet benefitów (ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie zajęć sportowych, wczasy pod gruszą, dodatek świąteczny)

 • Szkolenia, udział w konferencjach

 • Realizację dużych projektów informatycznych przy współpracy z największymi firmami sektora ubezpieczeniowego i finansowego

 • Bardzo wysoki leadership

 • Wynagrodzenie: 6 500 - 10 400 brutto

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • kawa / herbata

 • napoje

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • 7h tryb pracy zamiast 8h

MENTAX S.A.

MENTAX SA posiada wieloletnie i potwierdzone sukcesami doświadczenie na rynku finansowym. Świadczymy kompleksowe usługi dla największych firm ubezpieczeniowych w Polsce. Wyznaczamy nowe kierunki.

Organizacja MENTAX SA jest wskazywana jako organizacja turkusowa - a to oznacza, że człowiek i jego rozwój jest dla nas najważniejszy. Z nami rozwiniesz swoje umiejętności miękkie oraz twarde.

Przewiń do profilu firmy
Tak się u nas pracuje
Tak się u nas pracuje