Oferta pracy

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest:
 • „SKAT Transport sp. z o.o.” sp. k., 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199 (KRS: 0000487902);
 • SKAT TRUCK sp. z o.o., 80-298 Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego 199 (KRS: 0000202203, NIP: 5851404450);
Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numerów telefonów oraz formularzy wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej https://www.skat.com.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email [email protected]

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego dla obecnej rekrutacji lub przyszłej rekrutacji w zależności od zaznaczonej opcji w formularzu aplikacyjnym i będą przetwarzane na podstawie:
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • Niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
 • wycofania zgody na przetwarzanie twoich danych, gdy i w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; lub
 • upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej;
 • w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów związanych z obowiązkiem archiwizacji danych;
Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego, zewnętrznych podmiotów wspierających administratora danych w procesach bezpieczeństwa IT, marketingowych lub sprzedażowych.
Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu.
Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych?

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego. 
SKAT Transport Sp. z o.o. Sp.k.

Front-End Developer

SKAT Transport Sp. z o.o. Sp.k.O firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

SKAT Transport Sp. z o.o. Sp.k.

Juliusza Słowackiego 199

Gdańsk

SKAT Transport od 25 lat dostarcza nowoczesnych, zorientowanych na klienta,
rozwiązań branży TSL. Obszarem działalności jest przede wszystkim transport i spedycja międzynarodowa, a także przeprawy promowe oraz transport i spedycja w ruchu krajowym.


Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Front-end developer
Miejsce pracy: Gdańsk

Od kandydata oczekujemy

 • Dobrej znajomości HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
 • Mile widziana styczność z Angular,.Net Core, GIT, SQL oraz z Azure DevOps
 • Praktyki w metodologiach zwinnych w tworzeniu oprogramowania
 • Znajomości j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • Doświadczenia popartego samodzielnie wykonanymi projektami

Możemy zaoferować:

 • Tworzenie oraz wdrażanie systemów o zróżnicowanych zastosowaniach
 • Aktywny współudział w tworzeniu architektury aplikacji
 • Realizację swoich pomysłów
 • Pracę w małym zespole, gdzie Twoja rola będzie bardzo istotna

Oraz

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet sportowy, owocowe dni
 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Konkursy wewnątrzfirmowe, wyjazdy integracyjne, premie świąteczne
 • Dogodną lokalizację biura w niewielkiej odległości od Obwodnicy
 • Nieformalną atmosferę pracy.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
 
 
 
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

SKAT Transport od 25 lat dostarcza nowoczesnych, zorientowanych na klienta,
rozwiązań branży TSL. Obszarem działalności jest przede wszystkim transport i spedycja międzynarodowa, a także przeprawy promowe oraz transport i spedycja w ruchu krajowym.


Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

Front-end developer

Od kandydata oczekujemy

 • Dobrej znajomości HTML, CSS, JavaScript, TypeScript
 • Mile widziana styczność z Angular,.Net Core, GIT, SQL oraz z Azure DevOps
 • Praktyki w metodologiach zwinnych w tworzeniu oprogramowania
 • Znajomości j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • Doświadczenia popartego samodzielnie wykonanymi projektami

Możemy zaoferować:

 • Tworzenie oraz wdrażanie systemów o zróżnicowanych zastosowaniach
 • Aktywny współudział w tworzeniu architektury aplikacji
 • Realizację swoich pomysłów
 • Pracę w małym zespole, gdzie Twoja rola będzie bardzo istotna

Oraz

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, poprzedzone trzymiesięcznym okresem próbnym
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Pakiet sportowy, owocowe dni
 • Szkolenia i programy rozwojowe
 • Konkursy wewnątrzfirmowe, wyjazdy integracyjne, premie świąteczne
 • Dogodną lokalizację biura w niewielkiej odległości od Obwodnicy
 • Nieformalną atmosferę pracy.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
 
 
 
 
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97, Dz.U.2002 r. Nr 101 poz. 926)”.

Ogłoszenie archiwalne