ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator"): DGC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Lęborska 3 B, 80-386 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000630871, NIP 5842751985, nr REGON 36509679600000
Jeśli zamierzasz przesłać nam swoje zgłoszenie, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Cel przetwarzania: przeprowadzenie rzetelnego procesu rekrutacji jeśli wyrazisz na to zgodę – wzięcie pod uwagę Twojego zgłoszenia również w kolejnych przeprowadzanych przez nas rekrutacjach
Podstawy przetwarzania: działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do zawarcia z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na: przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń
weryfikacji podanych przez Ciebie informacji, z wykorzystaniem portali społecznościowych, zwłaszcza takich jak LinkedIn czy GoldenLine; weryfikacji u poprzednich pracodawców lub w podmiotach edukacyjnych podanych przez Ciebie informacji
Jeżeli chcesz, aby Twoje zgłoszenie było rozpatrywane przez nas także w kolejnych rekrutacjach, wyraźnie poinformuj nas o tym, np. przez odpowiednią informację przekazaną wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Taka zgoda może przybrać formę np. takiej klauzuli zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym również podczas kolejnych rekrutacji na podobne stanowiska, przeprowadzanych przez: DGC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Podanie danych: dobrowolne, ale jednocześnie – w przypadku danych niezbędnych do zidentyfikowania Ciebie oraz Twoich kwalifikacji – konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia; w przypadku pozostałych danych, ich podanie jest również dobrowolne, ale nie jest konieczne do rozpatrzenia Twojego zgłoszenia. Możesz jednak zdecydować o podaniu nam dodatkowych danych – jeśli uznasz to za uzasadnione.
Skutek niepodania danych: w przypadku danych niezbędnych do zidentyfikowania Ciebie oraz Twoich kwalifikacji – brak możliwości rozpatrzenia Twojego zgłoszenia
Możliwość cofnięcia zgody: w każdej chwili Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.
OKRES PRZETWARZANIA
Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: zakończy się rekrutacja, w ramach której wysłałeś swoje zgłoszenie lub ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń majątkowych związanych z rekrutacją lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania lub zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
TWOJE UPRAWNIENIA Przysługuje Ci prawo żądania: dostępu do Twoich danych osobowych ich sprostowania usunięcia ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych do innego administratora A także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.
USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH W związku z procesem rekrutacji, korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być udostępniane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w tym dokumencie): dostawca skrzynki poczty elektronicznej dostawca pakietu biurowego osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych w przypadku nawiązania współpracy lub podjęcia dalszych działań z naszej strony w celu nawiązania współpracy, możliwymi odbiorcami Twoich danych będą ponadto: podmiot zapewniający szkolenia BHP podmiot medyczny, zapewniający wstępne badania lekarskie biuro księgowe
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszymi zasadami przetwarzania Twoich danych? Napisz na adres e-mail: [email protected]

IVER Polska Sp. z o.o.

Front-end Developer

IVER Polska Sp. z o.o.O firmie

 • Gdańsk, Polska
  Gdańsk, pomorskie
 • Ważna jeszcze 9 dni
  26 Luty 2020
 • Umowa o pracę, Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Specjalista

IVER Polska Sp. z o.o.

Gdańsk

Gdańsk

top
IVER Polska is a Polish branch of one of the leading Swedish internet network operators focused on data communications and IT services. The software department in Gdańsk is serving the Swedish headquarters as the nearshoring technology and innovation center. We implement the new generation tools for business processes like provisioning, monitoring, billing, asset management, etc. Some systems are commercial ones and some are based on open source solutions.
Front-end Developer
Location: Gdańsk

REQUIRED COMPETENCE:

 • At least 3 years commercial experience in programming frontend applications 
 • Deep knowledge of frontend stack: Angular, Typescript, HTML, CSS, RxJS
 • Creating self-contained, reusable, and testable modules and components
 • Good understanding of REST architecture
 • Experience implementing applications with cross-browser compatibility
 • Very good communication skills in English

 

NICE-TO-HAVE COMPETENCE:

 • Experience with complex multi system architectures 
 • Experience with NGRX
 • Other frontend frameworks like React or Vue
 • UX skills
 • Writing unit and integration tests

BENEFITS:

 
You will work in friendly, creative, international environment. We will help you grow your talents, support you with the required training, and equipment so that your work can be an exciting and fulfilling experience. 

 • Full-time employment agreement or B2B contract
 • Flexible work hours
 • Work in international environment
 • Conferences & Trainings budget
 • Books reimbursement
 • English lessons
 • Sport package
 • Private health care
 • Life insurance
 • Mobile phone
 • Recommendation bonus
 • Scandinavian work style
IVER Polska is a Polish branch of one of the leading Swedish internet network operators focused on data communications and IT services. The software department in Gdańsk is serving the Swedish headquarters as the nearshoring technology and innovation center. We implement the new generation tools for business processes like provisioning, monitoring, billing, asset management, etc. Some systems are commercial ones and some are based on open source solutions.
Front-end Developer

REQUIRED COMPETENCE:

 • At least 3 years commercial experience in programming frontend applications 
 • Deep knowledge of frontend stack: Angular, Typescript, HTML, CSS, RxJS
 • Creating self-contained, reusable, and testable modules and components
 • Good understanding of REST architecture
 • Experience implementing applications with cross-browser compatibility
 • Very good communication skills in English

 

NICE-TO-HAVE COMPETENCE:

 • Experience with complex multi system architectures 
 • Experience with NGRX
 • Other frontend frameworks like React or Vue
 • UX skills
 • Writing unit and integration tests

BENEFITS:

 
You will work in friendly, creative, international environment. We will help you grow your talents, support you with the required training, and equipment so that your work can be an exciting and fulfilling experience. 

 • Full-time employment agreement or B2B contract
 • Flexible work hours
 • Work in international environment
 • Conferences & Trainings budget
 • Books reimbursement
 • English lessons
 • Sport package
 • Private health care
 • Life insurance
 • Mobile phone
 • Recommendation bonus
 • Scandinavian work style

Ogłoszenie archiwalne