Ta oferta pracy jest nieaktualna od 85 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Front-End Senior Developer

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 26.09.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Nowa Era to lider na rynku rozwiązań edukacyjnych oraz firma będąca częścią międzynarodowej organizacji obecnej w ponad 10 krajach Europy.

  W związku ze strategicznym dla firmy rozwojem w obszarze nowoczesnych technologii, poszukujemy ekspertów doświadczonych w zagadnieniach aplikacji webowych, kontentu cyfrowego oraz specyfiki rozwiązań mobilnych.

  Aktualnie poszukujemy:

  Front-End Senior Developer

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • Projektowanie warstwy prezentacji (front-end) aplikacji internetowych
  • Projektowanie i implementacja interfejsów użytkownika
  • Przygotowywanie zoptymalizowanego kodu na potrzeby średnich i dużych webowych systemów informatycznych
  • Ścisła współpraca z programistami warstwy aplikacji
  • Analiza wydajności kodu WWW aplikacji webowych
  • Dbałość o najwyższą jakość kodu
  • Dokumentowanie wytworzonego kodu i testowanie go

  Wymagane umiejętności:

  • Udokumentowane, przynajmniej 5-letnie doświadczenia jako programista FrontEnd
  • Zaawansowana znajomość HTML5/CSS3
  • Zaawansowana znajomość JavaScript, Angular, Vue.js, Node.js, Jasmine/Karama
  • Znajomość metodologii BEM oraz Atomic Design
  • Doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych (JS) – TDD
  • Znajomość zasad czystego kodu
  • Znajomość zagadnień związanych z RWD, PWA, AMP
  • Doświadczenie w realizacji projektów w oparciu o metodyki zwinne
  • Doświadczenie z systemami kontroli wersji (GIT)
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwającym swobodną komunikację w środowisku technicznym

  Oczekujemy:

  • Zorientowania na cel
  • Odpowiedzialności za wykonywane zadania
  • Systematyczności i dokładności w zakresie realizowanych obowiązków
  • Dobrej organizacji pracy
  • Kultury dzielenia się wiedzą oraz systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji
  • Komunikatywności i zaangażowania

   Oferujemy:

  • Udział w nowatorskich projektach
  • Pracę na pełen etat w firmie będącej liderem na rynku
  • Kontrakt B2B
  • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Przyjazną atmosferę w profesjonalnym zespole
  • Możliwość rozwoju

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, a także oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

  Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).
  2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   a)       przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   b)       kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   c)       w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - art. 6 ust. 1 lit. a).
  4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kontrolne.
  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres do 1 roku od ich pozyskania. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
    
  6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
    
  8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
  10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
  11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], telefonicznie pod nr +48225702580 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.