Oferta pracy

Frontend Developer

Centrum e-ZdrowiaO firmie

Centrum e-Zdrowia

Dubois 5

Warszawa

Dyrektor Centrum e-Zdrowia
poszukuje kandydatów na stanowisko:
od Frontend developera do Starszego Frontend developera
w Wydziale Projektowania, Rozwoju i Utrzymania Frontend
w Departamencie Architektury i Usług e-Zdrowia
Liczba stanowisk: 2 w wymiarze pełnego etatu

Centrum e-Zdrowia

 

Od wielu lat specjalizujemy się w budowie i wdrażaniu systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia w Polsce. Wykorzystując posiadane kompetencje, wiedzę oraz doświadczenie tworzymy innowacyjne rozwiązania w oparciu o najnowocześniejsze technologie.

 

Zakres Twoich zadań:

 • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia;
 • Udział w fazach analizy, projektowania i testów;
 • Code review;
 • Refactoring;
 • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie;
 • Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku programisty front-end;
 • Bardzo dobrą znajomość Angular w wersji 6 lub nowszej;
 • Znajomość technologii frontendowych (HTML5, CSS3, JavaScript);
 • Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket);
 • Znajomość technologii frontendowych (TypeScript, Node.js, NPM, Protractor, Jasmine, Karma);
 • Umiejętność pracy w środowisku CI/CD;
 • Dobrą organizację pracy;
 • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne;
 • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:


Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
Starszy Frontend Developer wyższe 3
średnie 5
Frontend Developer wyższe 2
średnie 4


Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

 • Znajomość metodyki DevOps, pracy z Docker i AngularJS;
 • Znajomość wytwarzania oprogramowania w podejściu zwinnym (Scrum, Jira);
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Cechy takie jak: sumienność i zaangażowanie.

Oferujemy Ci:      

 • pracę w nowoczesnej firmie informatycznej (również w formie zdalnej)
 • umowy o pracę
 • elastyczną ofertę benefitów
 • pakiety medyczne
 • ubezpieczenia grupowe
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”
 • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji
 • dofinansowanie wypoczynku dla dzieci
 • bardzo dobrą atmosferę w pracy
 • otoczenie profesjonalnego Zespołu
 • dla najlepszych premie uznaniowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.


Miejsce składania dokumentów:

 

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

 • w postaci elektronicznej:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected],
  • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
  • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),
  • za pośrednictwem pracuj.pl
 • w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45; +48501369315.

Termin składania dokumentów: do 4 grudnia 2020 r.
Inne informacje:
 1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
 2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum e-Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - [email protected],
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy