Oferta pracy

Full Stack Developer

mBank S.A.

 • Warszawa, mazowieckie

 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 • praca zdalna
Full Stack DeveloperNumer ref.: PKA/014/0921


Czym się zajmujemy?

 • projektujemy, implementujemy, wdrażamy i utrzymujemy systemy związane z obsługą procesów kredytowych dla klientów korporacyjnych mBanku,
 • pracujemy z nowoczesnymi technologiami, m.in.: C# i F# .NET Core, Docker, Angular i wiele innych,
 • dbamy o jakość kodu, stosujemy SOLID, code review, tworzymy testy automatyczne oraz testy funkcjonalne (e2e),
 • zwinnie realizujemy prace projektowe – stosujemy SCRUM, KANBAN.


Czym zajmuje się Full Stack Developer w mBanku?

 • projektowaniem, rozwojem i utrzymywaniem warstwy frontend i backend oprogramowania klasy enterprise m.in. CRM z wykorzystaniem m.in. .NET Core oraz Angular,
 • opracowywaniem specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej,
 • tworzeniem testów automatycznych m.in. jednostkowych i funkcjonalnych,
 • tworzeniem i eksploatacją automatycznych, nowoczesnych procesów CI/CD.

Jakie są Nasze wymagania?

 • preferowane 2 letnie na stanowisku programisty .NET,
 • znajomość dobrych praktyk programowania obiektowego (m.in. SOLID),
 • znajomość języka C# oraz frameworka .NET Core,
 • znajomość języka F#
 • umiejętność projektowania relacyjnych baz danych i znajomość języka SQL,
 • znajomość technologii warstwy frontend: Angular, TypeScript, HTML, CSS,
 • znajomość narzędzi do automatyzacji procesów CI/CD,
 • praktyczna znajomość zagadnień architektonicznych m.in. systemy wysokodostępne, konteneryzacja,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie czytania dokumentacji i literatury technicznej,
 • doświadczenie w pracy zespołowej w projektach realizowanych w metodykach zwinnych,
 • dbanie o wysoką jakość wytwarzanego oprogramowania,
 • zaangażowanie, determinacja i samodzielność w realizacji powierzonych prac projektowych.

 

Mile widziane:

 • znajomość technologii i narzędzi: GIT, TeamCity, JIRA, Ansible, PowerShell, systemów operacyjnych Linux oraz Windows, skryptów bash oraz PowerShell,

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne