Oferta pracy

Fullstack developer

mBank S.A.O firmie

 • Toruń, kujawsko-pomorskie

 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Praca zdalna
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Fullstack developerNumer ref.: UGR/074/0521

Cześć! Jesteśmy interdyscyplinarnym teamem samodzielnie tworzącym funkcjonalności kart płatniczych. Rozwijamy przede wszystkim WWW dla naszych klientów, interfejsy z VISA i Mastercard, kryptografię kart, serwisy dla innych systemów bankowych związanych kartami. Jeśli chcesz znać karty od podszewki, to poznasz je u nas! :)

 

Pracujemy w Łodzi, natomiast jesteśmy otwarci na współpracę z osobami z całej Polski. Pod warunkiem, że wpadniesz do nas na kawę przynajmniej raz w miesiącu ;)

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania z uwzględnieniem testów automatycznych (testy jednostkowe, integracyjne, testy UI)
 • automatyzacja procesów CI/CD
 • współpraca z użytkownikami końcowymi (biznesowymi) przy zbieraniu i analizie wymagań dotyczących danych umieszczonych w nowym rozwiązaniu
 • współpraca z zespołem developerskim oraz biznesowym w ramach zwinnych metodyk projektowych
 • przygotowywanie specyfikacji technicznych dla nowych rozwiązań oraz dokumentacji projektowej

Masz to COŚ?

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobrze znasz zagadnienia projektowania i programowania obiektowego 
 • dobrze czujesz się po stronie serwera: C#, .NET Core, WebApi, WCF, MSSQL
 • oraz w technologiach webowych: HTML, CSS, Javascript, Typescript, React
 • dobrze radzisz sobie z narzędziami kontroli wersji – preferowany GIT
 • znasz narzędzia: Teamcity, Jenkins, Ansible, JIRA, Powershell, Visual Studio, ReSharper
 • jesteś graczem zespołowym :-)


Mile widziane:

 • znajomość metodyk Agile (np. SCRUM)

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/ (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K. oraz Mellon Poland.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected]

Aplikując, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla mnie korzystne.

Ogłoszenie archiwalne