Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Functional Project Manager Power Electronics

 • Zabierzów (pow. krakowski), Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 11.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SMA Magnetics Sp. z o.o. – leading manufacturer of magnetic components, starting from measuring elements such as current transformers up to solutions like transformers and inductors part of complex induction blocks. Belongs to SMA group, a leading global specialist in photovoltaic system technology with more than 3,000 SMA employees in 20 countries with sales close to one billion EUR.

  Currently we are looking for:
  Functional Project Manager Power Electronics

  Location: Zabierzów, nearby Kraków

   

  Type: Full-time

  Experience: Senior level

  Functions: Engineering

  Industry: Renewables

   

  Job Description

  If you are keen to have your own contribution to fast changing world of renewable energy the SMA Group is place to be. The available senior position is located at SMA Magnetics Sp. z o.o. in Zabierzów, Poland. Successful candidate will benefit of working in interdisciplinary and flexible team of skilled professionals. Due to its nature, work is carried with close contact to the customer and thus flexibility and availability for travel is expected. The successful candidate will work in the team and will be reporting to the Respective Project Manager within the R&D Department.

   

  Desired Skills & Experience

  The successful candidate will be highly numerate with a minimum of a Bachelor’s degree with at least 6 years’ experience in power electronic converters development. A higher technical degree in power electronics or closely associated area is preferred along with broad interdisciplinary mindset.

   

  Candidate should have proven experience in the integration and understanding of an architecture and design, and development of power electronics systems. Knowledge and experience in the following areas is essential:

  • Design and simulation of power electronics converters for grid applications
  • Power electronics system development
  • System integration
  • Proven ability to lead change and to drive efficiency and cost reduction
  • FMEA Methodology or other failure analysis techniques
  • Practical handling of relevant to PV industry IEC and UL standards
  • Affinity to quality assurance during development process
  • Testing and qualification
  • Power electronic system debugging
  • Technical management
  • Planning and implementation of work packages
  • Project management for subproject planning and coordination
  • Resources planning for the task

  Additional assets that would be beneficial at the position:

  • PCB development
  • Mechanical optimization
  • High volume manufacturing and optimization
  • Knowledge of relevant to PV industry IEC and UL standards

  Preferred requirements:

  • Masters or Ph.D. and at least 6 years of industrial experience (after M.Sc. degree completion)
  • Excellent written and verbal communication skills in English (at least B2)
  • Multi-stage career patch with engineering background before project management
  • Excellent team player
  • Self-motivated, with ability to work both independently and with multiple international teams
  • Highly organized and capable of working on multiple projects simultaneously

  In addition to relevant experience, an enquiring mind and desire to learn new skills, an ability to think innovatively, apply physical sciences to novel real-life applications and apply engineering knowledge across different disciplines are essential qualities.

  As part of our Team we offer you:

  • Stable employment under a full-time employment contract
  • Employment in an international company with an established market position
  • Social package: medical care for an employee with the possibility of extending the package to family members, group insurance, Multisport sports card
  • Financial bonuses for holidays and Christmas
  • Internal and external trainings
  • Positive work atmosphere
  • Flexible working hours
  • Being part of Eco friendly, renewable energy propagators Family

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest - SMA Magnetics Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie,                 ul. Krakowska 390, 32-080 Zabierzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 281892, NIP: 5130141977, REGON 120483095, e-mail: [email protected], tel.: +48 12 283 09 50, fax: +48 12 285 35 67.

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – [email protected],

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb prowadzenia procesu rekrutacji u Administratora oraz zatrudniania przez niego nowych osób.

  Dane mogą być przetwarzane również w celu:

  a) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

  b) zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.

  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

  A. Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – w przypadku kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

  B. Artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  oraz w zakresie nie objętym powyższymi przepisami:

  C. art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

  D. Artykuł 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np.:

  c) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,

  d) zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres:

  a) W przypadku prowadzenia przez Administratora zorganizowanego procesu rekrutacji na określone stanowisko, dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzenia rekrutacji oraz do 3 lat od jej zakończenia. W innych przypadkach dane osobowe przechowywane będą do 1 roku od ich otrzymania.

  b) W przypadku zatrudnienia osoby, dane osobowe przechowywane będą w okresie 10 lat od ustania zatrudnienia.

  c) W przypadku nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania danej umowy, a także przez czas wymagany w świetle obowiązującego prawa, np. w celu dochodzenia wzajemnych roszczeń.

  d) W zakresie udzielonej zgody – do czasu jej wycofania.

  e) W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z treścią Rozporządzenia.

  6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Pan/Pani sądzi, że przetwarzanie dotyczących go/jej danych osobowych narusza Rozporządzenie.

  7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych możliwych do gromadzenia podczas procesu rekrutacji uniemożliwi objęcie osoby procesem rekrutacji u Administratora.

  Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie, w tym celu prowadzenia kolejnych rekrutacji jest dobrowolne.

  Informujemy, iż w każdym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  8) Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m.in. dostawy oprogramowania wspomagającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, biura księgowe, placówki medyczne świadczące usługi z zakresu medycyny pracy.