reklama

Praca główna księgowa - główny księgowy, Polska

Mamy dla Ciebie 138 ofert
  • Istebna (pow. cieszyński), Ustroń, Wisła
  Opis stanowiska Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem pełnej księgowości spółki zgodnie z polskimi i grupowymi standardami Kontrola prawidłowości operacji finansowo - księgowych ujmowanych w księgach Nadzór nad poprawnością obiegu dokumentów...
  opublikowana: 20 stycznia 2019
  • Toruń
  Zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego, analiz, prognoz itp....
  opublikowana: 20 stycznia 2019
  • Zielona Góra
  Zakres obowiązków: nadzór nad prowadzeniem pełnej księgowości w firmie produkcyjnej zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego, weryfikacja dokumentów pod względem rachunkowym i podatkowym, kontrola właściwego obiegu,...
  opublikowana: 20 stycznia 2019
  • Poznań
  ZADANIA ścisła współpraca z zarządem, planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i kontrola pracy zespołu finansowego, nadzór nad prawidłowym alokowaniem uzyskiwanych przychodów w ramach grupy kapitałowej i ponoszonych kosztów do działalności...
  opublikowana: 20 stycznia 2019
  • Wrocław
  Wymagania: Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku, Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym ( Finanse, Ekonomia, Rachunkowość) Biegła znajomość prawa podatkowego i zagadnień rachunkowych oraz kodeksu pracy, Znajomość zasad...
  opublikowana: 19 stycznia 2019
  • Bydgoszcz
  Zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego, analiz, prognoz itp.,...
  opublikowana: 19 stycznia 2019
  • Poznań
  Zakres odpowiedzialności: nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości (księgowania dokumentów źródłowych, prawidłowy obiegu dokumentów, analizy i kontroli dekretacji itd.) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym...
  opublikowana: 19 stycznia 2019
  • Gliwice
  Główne obowiązki: aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych inicjowanie działań w zakresie optymalizacji procesów księgowych i organizacji działu przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań i raportów na potrzeby wewnętrzne...
  opublikowana: 19 stycznia 2019
  • Opole
  Zakres obowiązków: Weryfikacja pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszystkich rodzajów dowodów księgowych Dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz kontrola poprawności wprowadzanych...
  opublikowana: 18 stycznia 2019
  • Warszawa, Duchnów (pow. otwocki)
  Zakres obowiązków: organizacja działu księgowości wraz z przeniesieniem dokumentów księgowych z firmy zewnętrznej do struktury wewnętrznej firmy opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz...
  opublikowana: 18 stycznia 2019
reklama