reklama

Praca główna księgowa / główny księgowy, Polska

Mamy dla Ciebie 34 ofert
  • Warszawa
  Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie: prowadzanie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego sporządzenie sprawozdań finansowych według polskich standardów rachunkowości...
  opublikowana: 16 stycznia 2019
  • Śliwice (pow. tucholski)
  Zakres obowiązków: prowadzenie pełniej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, analiza dokumentów finansowych i deklaracji podatkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych, nadzór nad działem księgowym, nadzór nad poprawnością...
  opublikowana: 16 stycznia 2019
  • Ruda Śląska
  Zadania: Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za kierowanie całością prac Działu Księgowego i wykonywanie zadań standardowych dla stanowiska Głównego księgowego, a w szczególności zarządzanie Działem Księgowości Oddziału Spółki w zakresie...
  opublikowana: 16 stycznia 2019
  • Warszawa
  Obowiązki: Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za kierowanie całością prac Działu Księgowego i wykonywanie zadań standardowych dla stanowiska Głównego księgowego, a w szczególności: prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi...
  opublikowana: 16 stycznia 2019
  • Starachowice
  Opis stanowiska: nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości (księgowania dokumentów źródłowych, prawidłowy obiegu dokumentów, analizy i kontroli dekretacji itd.) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym tworzenie,...
  opublikowana: 16 stycznia 2019
  • Mazowieckie
  Zatrudniony kandydat / kandydatka będzie odpowiedzialny za całokształt zadań księgowych, wykonywanych w bliskiej współpracy z Główną Księgową oraz reprezentację przed instytucjami zewnętrznymi. Informacje o kliencie W związku ze zmianą...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Gniezno
  Opis stanowiska: odpowiedzialność za prowadzenie pełnej rachunkowości Spółki zgodnie aktualnymi wymogami prawnymi, kształtowanie polityki firmy w zakresie rachunkowości, uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Olsztyn
  Zakres obowiązków: całościowe prowadzenie pełnej księgowości spółki o profilu produkcyjnym, hotelarsko-gastronomicznym, handlowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie m.in. rejestru środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych,...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Bydgoszcz
  Zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego, analiz, prognoz itp.,...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Lublin
  Główne obowiązki: Kompleksowe prowadzenie kadr i płac w zastępstwie (ok. 1,5 roku), Terminowe kompletowanie, opracowywanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów, Przygotowywanie płatności wraz z księgowaniem wyciągów bankowych (sprawowanie...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
reklama