reklama

Praca główny księgowy / główna księgowa

Mamy dla Ciebie 30 ofert
  • Mazowieckie
  Zatrudniony kandydat / kandydatka będzie odpowiedzialny za całokształt zadań księgowych, wykonywanych w bliskiej współpracy z Główną Księgową oraz reprezentację przed instytucjami zewnętrznymi. Informacje o kliencie W związku ze zmianą...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Gniezno
  Opis stanowiska: odpowiedzialność za prowadzenie pełnej rachunkowości Spółki zgodnie aktualnymi wymogami prawnymi, kształtowanie polityki firmy w zakresie rachunkowości, uzgadnianie księgowości analitycznej z syntetyczną w terminach i na zasadach...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Olsztyn
  Zakres obowiązków: całościowe prowadzenie pełnej księgowości spółki o profilu produkcyjnym, hotelarsko-gastronomicznym, handlowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzenie m.in. rejestru środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych,...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Bydgoszcz
  Zakres obowiązków: prowadzenie pełnej księgowości firmy produkcyjnej, sporządzanie deklaracji podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów na potrzeby sprawozdawczości finansowej i raportowania wewnętrznego, analiz, prognoz itp.,...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Lublin
  Główne obowiązki: Kompleksowe prowadzenie kadr i płac w zastępstwie (ok. 1,5 roku), Terminowe kompletowanie, opracowywanie, dekretowanie i księgowanie dokumentów, Przygotowywanie płatności wraz z księgowaniem wyciągów bankowych (sprawowanie...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Poznań
  Zakres odpowiedzialności: nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości (księgowania dokumentów źródłowych, prawidłowy obiegu dokumentów, analizy i kontroli dekretacji itd.) kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Poznań
  Obowiązki: prowadzanie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego, sporządzenie sprawozdań finansowych według ustawy o rachunkowości, sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu oraz...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Starachowice
  Opis stanowiska: samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych, raportów, deklaracji podatkowych odpowiedzialność za sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, VAT-EU, PIT) prowadzenie...
  opublikowana: 15 stycznia 2019
  • Warszawa
  Zakres obowiązków: Prowadzenie pełnej księgowości Spółki należącej do międzynarodowej grupy kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami; Sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT PIT), deklaracji ZUS oraz innych sprawozdań dla instytucji...
  opublikowana: 14 stycznia 2019
  • Warszawa
  I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki: Wykształcenie wyższe, specjalność rachunkowość, finanse Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku głównego księgowego, preferowany...
  opublikowana: 14 stycznia 2019
reklama