AMAZON FULFILLMENT POLAND SP Z O O

General Manager Assistant

AMAZON FULFILLMENT POLAND SP Z O OO firmie

 • Chojnów, dolnośląskie

 • Ważna jeszcze 19 dni
  7 Luty 2020
 • Asystent

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Szukamy kandydatów na stanowisko Executive Assistant charakteryzujących się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły. Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym w nowym centrum logistycznym. Podstawowym zadaniem jest zapewnianie szeroko rozumianego wsparcia oraz asystowanie w zarządzaniu. Nie bez znaczenia pozostaje również rola w społeczności liderów, jaką odgrywa osoba zatrudniona na tym stanowisku.

Zakres codziennych obowiązków uwzględnia szeroki wachlarz zadań i interakcji. Nadrzędnym celem każdego działania jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

General Manager Assistant
Miejsce pracy: Chojnów
891385
Informacje na temat dynamicznie działających centrów logistycznych Amazon: zespoły operacyjne pracujące w poszczególnych centrach nadzorują szerokiej gamy asortyment, który pozostaje w ciągłym ruchu między działami obsługującymi produkty przychodzące lub wychodzące. Pracownicy wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, dbając o to, by każdy klient otrzymał wybrany produkt w żądanym czasie. Jednocześnie, o ile to możliwe, stale usprawniają swoje procesy i procedury.

Obowiązki:
 • Odpowiedzialność za całościowe zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu liderów oraz koordynowanie jego pracy
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z personelem wspierającym w zakresie utworzenia, koordynowania i zabezpieczenia sprawnego zespołu ds. wsparcia i zasobów oddelegowanego do obsługi projektów i zadań
 • Zdalne zarządzanie zespołem pracującym w terenie oraz osobami skierowanymi do pracy w innych ośrodkach operacyjnych
 • Nawiązanie sprawnej współpracy z pracownikami Amazon zatrudnionymi na równorzędnych stanowiskach na całym świecie: aranżowanie spotkań, telekonferencji, codziennych harmonogramów itp.
 • Organizowanie lokalnych imprez pracowniczych, w tym zarządzanie budżetem i terminami
 • Sporządzanie krótkich raportów ze spotkań oraz asystowanie w podejmowanych później działaniach
 • Rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych, rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów, koordynowanie zbiorowych wymagań podróży służbowych odbywanych przez współpracowników rozliczanych według stawek godzinowych
 • Przyjmowanie i koordynowanie odbywających się w centrum logistycznym wizyt gości dyrektora generalnego i zespołu kierowniczego
 • Tworzenie prezentacji i harmonogramów wizyt w centrum oraz kwartalnych spotkań organizacyjnych

Podstawowe wymagania:

 • Duże doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osobistego lub asystenta Zarządu wykonywanej w ramach zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim lub menedżerskim
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel)
 • Zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie i ustalania priorytetów przy równoczesnym spełnianiu bieżących wymagań wszystkich członków dużego zespołu
 • Umiejętność przejmowania inicjatywy: szybkie realizowanie złożonych zadań i projektów przy minimalnych instrukcjach lub ich braku
 • Zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
 • Umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. zarządem, współpracownikami, osobami spoza Amazon
 • Elastyczność i umiejętność dostosowania się oraz możliwość poświęcenia pracy takiej ilości czasu, jaka będzie konieczna do jej wykonania
Preferowane kwalifikacje:
 • Mile widziane doświadczenie w dużym, dynamicznym środowisku pracy opartym na procesach
Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.


Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

W Amazon wspólnie tworzymy przyszłość. Od chwili założenia naszej firmy w 1995 roku każdego dnia się rozwijamy.

Szukamy kandydatów na stanowisko Executive Assistant charakteryzujących się wysoką motywacją i dbałością o szczegóły. Praca na tym stanowisku wymaga prowadzenia ścisłej współpracy z Dyrektorem Generalnym w nowym centrum logistycznym. Podstawowym zadaniem jest zapewnianie szeroko rozumianego wsparcia oraz asystowanie w zarządzaniu. Nie bez znaczenia pozostaje również rola w społeczności liderów, jaką odgrywa osoba zatrudniona na tym stanowisku.

Zakres codziennych obowiązków uwzględnia szeroki wachlarz zadań i interakcji. Nadrzędnym celem każdego działania jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów wewnętrznych i zewnętrznych.

General Manager AssistantNumer ref.: 891385
Informacje na temat dynamicznie działających centrów logistycznych Amazon: zespoły operacyjne pracujące w poszczególnych centrach nadzorują szerokiej gamy asortyment, który pozostaje w ciągłym ruchu między działami obsługującymi produkty przychodzące lub wychodzące. Pracownicy wykorzystują wszystkie swoje umiejętności, dbając o to, by każdy klient otrzymał wybrany produkt w żądanym czasie. Jednocześnie, o ile to możliwe, stale usprawniają swoje procesy i procedury.

Obowiązki:
 • Odpowiedzialność za całościowe zarządzanie czynnościami administracyjnymi zespołu liderów oraz koordynowanie jego pracy
 • Prowadzenie ścisłej współpracy z personelem wspierającym w zakresie utworzenia, koordynowania i zabezpieczenia sprawnego zespołu ds. wsparcia i zasobów oddelegowanego do obsługi projektów i zadań
 • Zdalne zarządzanie zespołem pracującym w terenie oraz osobami skierowanymi do pracy w innych ośrodkach operacyjnych
 • Nawiązanie sprawnej współpracy z pracownikami Amazon zatrudnionymi na równorzędnych stanowiskach na całym świecie: aranżowanie spotkań, telekonferencji, codziennych harmonogramów itp.
 • Organizowanie lokalnych imprez pracowniczych, w tym zarządzanie budżetem i terminami
 • Sporządzanie krótkich raportów ze spotkań oraz asystowanie w podejmowanych później działaniach
 • Rezerwowanie i koordynowanie podróży służbowych, rozpatrywanie wniosków o zwrot kosztów, koordynowanie zbiorowych wymagań podróży służbowych odbywanych przez współpracowników rozliczanych według stawek godzinowych
 • Przyjmowanie i koordynowanie odbywających się w centrum logistycznym wizyt gości dyrektora generalnego i zespołu kierowniczego
 • Tworzenie prezentacji i harmonogramów wizyt w centrum oraz kwartalnych spotkań organizacyjnych

Podstawowe wymagania:

 • Duże doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta osobistego lub asystenta Zarządu wykonywanej w ramach zatrudnienia na szczeblu dyrektorskim lub menedżerskim
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie; biegła znajomość języka angielskiego i polskiego
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (Outlook, PowerPoint, Word, Excel)
 • Zdolność wykonywania wielu zadań jednocześnie i ustalania priorytetów przy równoczesnym spełnianiu bieżących wymagań wszystkich członków dużego zespołu
 • Umiejętność przejmowania inicjatywy: szybkie realizowanie złożonych zadań i projektów przy minimalnych instrukcjach lub ich braku
 • Zdolność podejmowania odpowiednich decyzji i szybkiego reagowania na sytuacje wymagające rozwiązania w krótkim czasie
 • Umiejętność pewnego i skutecznego porozumiewania się z różnymi grupami ludzi, np. zarządem, współpracownikami, osobami spoza Amazon
 • Elastyczność i umiejętność dostosowania się oraz możliwość poświęcenia pracy takiej ilości czasu, jaka będzie konieczna do jej wykonania
Preferowane kwalifikacje:
 • Mile widziane doświadczenie w dużym, dynamicznym środowisku pracy opartym na procesach
Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.


Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.

Ogłoszenie archiwalne