Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Generalny Manager Projektów

"DOM.DEVELOPER WROCŁAW" sp. z o.o.

 • Sienkiewicza 28/1
  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło 2 miesiące temu
 • Kontrakt B2B
 • Pełny etat
 • Kierownik

"DOM.DEVELOPER WROCŁAW" sp. z o.o.

Sienkiewicza 28/1

Wrocław

Spółki z grupy kapitałowej DOM.developer powstały w 2002 roku, otwierając się na działalność w obrębie lokalnego wrocławskiego rynku mieszkaniowego ze względu na jego chłonność i atrakcyjne perspektywy rozwoju. Nasz sukces to nienaganna opinia w przekroju całej historii naszej działalności, doskonały dobór lokalizacji, doświadczenie realizatorskie oraz kadra gwarantująca sprawne, kompetentne i elastyczne kierowanie całym procesem deweloperskim. Przy projektowaniu i wykonawstwie naszych obiektów stosujemy najnowocześniejsze technologie, metody, techniki i materiały, dzięki czemu nasze inwestycje realizowane są w krótkich terminach.

Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich [PZFD]

W przekroju 20-letniej działalności, DOM.developer nagradzano zarówno w konkursach branżowych z obszaru budownictwa i architektury, jak i w plebiscytach oraz rankingach wiarygodnych i rzetelnych podmiotów gospodarczych m.in.:

 • Srebrny i Złoty Certyfikat „Biała Lista” WIG
 • 2 x Certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” KIG
 • 2 x Certyfikat Dewelopera PZPB
 • Budowa Roku 2016 – Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 • Inwestycja Mieszkaniowa Miesiąca OBIDO
 • Nagroda „Piękny Wrocław” – edycje 2010 i 2016

W portfolio naszych dotychczasowych inwestycji znajdują się m.in.: "Botanica Residence" vis-a-vis Ogrodu Botanicznego, wieloetapowe osiedle "Brzozowe Zacisze" na Maślicach, aparthotel "Polanica Residence", akademik komercyjny "microHOME Promenady" i wiele innych.

Generalny Manager Projektów

W zakresie obowiązków Generalnego Managera Projektów znajdują się m.in.:

 • Organizacja i nadzór nad Projektami.   
 • Dbałość o harmonogramy, budżet i terminowość prowadzonych Projektów.
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy i Partnerów  w zakresie realizacji Projektów  wobec podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Koordynacja  i działania zmierzające do pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji Projektów oraz analiza dokumentów formalno-prawnych, pozyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych, warunków i  umów z Gestorami mediów oraz urzędami administracji publicznej i samorządowej.  
 • Nadzór nad sporządzeniem specyfikacji i  harmonogramów przetargów oraz nad  procedurami przetargowymi
 • Monitorowanie realizacji Projektów w celu bieżącej oceny zgodności prowadzonych działań z harmonogramem oraz warunkami umów z Wykonawcami, Gestorami mediów i  Projektantami.
 • Nadzór nad budżetem Projektów i monitoring  bieżących finansów i kosztów inwestycji.
 • Zarządzanie realizacją Projektów  na każdym ich etapie.
 • Nadzór techniczny nad pracą projektantów oraz wykonawców.
 • Zarządzanie i nadzorowanie dokumentacją techniczną i finansową Projektów.
 • Podtrzymywanie i rozwijanie kontaktów z Gestorami mediów.
 • Wsparcie personelu technicznego zleceniodawcy w rozwiązywaniu zaistniałych problemów technicznych.
 • Monitoring jakości, terminowości oraz wyniku finansowego prowadzonych Projektów.
 • Bezpośrednie komunikowanie się z projektantami, wykonawcami, podwykonawcami oraz organami administracji państwowej zgodnie z wymogami Projektów.
 • Okresowe  na życzenie Zleceniodawcy przygotowanie raportów o stanie zaawansowania Projektów.
 • Czynne uczestnictwo w poszczególnych fazach przygotowania i realizacji  , odbiorów i serwisowania gwarancyjnego Projektów.
 • Współzarządzanie zespołem inżynierskim oraz projektowym w trakcie realizacji Projektów.
 • Planowanie i realizacja strategii działań w ramach danego Projektu (tworzenie harmonogramów finansowo-rzeczowych).
 • Planowanie poszczególnych Projektów (zakres prac, zasoby, budżet, harmonogram).
 • Koordynowanie pracy w relacjach:  Inspektorzy Nadzoru –Wykonawcy Projektu – Kierownik Budowy – Projektanci .
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianami w Projektach w trakcie ich realizacji.
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy  na spotkaniach dotyczących Projektów.
 • Koordynacja prac poddostawców i podwykonawców współpracujących przy realizacji Projektów.
 • Planowanie we wszystkich obszarach zarządzania Projektami.
 • Czynny udział w odbiorach technicznych i w procedurach uzyskiwania  pozwoleń na użytkowanie  Projektów.
 • Pełnienie zastępczo w sytuacjach losowych (np.: choroba, urlop) funkcji Inspektora Nadzoru robót budowlanych na wskazanych Projektach Zleceniodawcy i Partnerów.

WYMAGANE KOMPETENCJE:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie w specjalności budownictwa ogólnego bądź pokrewnej, posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjnej lub pokrewnej, prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość rynku inwestycyjnego głównie we Wrocławiu i okolicach
 • Dobra znajomość rynku wykonawstwa w zakresie deweloperskiego budownictwa mieszkaniowego. 
 • Prowadzenie inwestycji deweloperskich – przygotowanie założeń budżetowych inwestycji, opracowanie wytycznych do sporządzenia dokumentacji projektowej, ocena, weryfikacja dokumentacji projektowej, umiejętność przygotowania kompleksowej specyfikacji ofertowania, ocena, wybór wykonawców, sporządzanie umów z wykonawcami, dostawcami, kontrola budżetu, harmonogramu prac, terminów realizacyjnych.
 • Określanie i ocena ryzyk inwestycji deweloperskich w obszarach: technicznych, organizacyjnych, technologicznych, projektowych, formalnych w odniesieniu do MPZP lub WZ.
 • Znajomość zagadnień formalno-prawnych z zakresu budownictwa mieszkaniowego, praktyczna umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi: Wydział Architektury UM, PINB, ZDIUM, MPWIK, TAURON, PSG, PGNIG, FORTUM, ZZM, Straż Pożarna, Sanepid i inne uczestniczące pośrednio lub bezpośrednio w przygotowaniu, realizacji, odbiorze inwestycji. 
 • Monitorowanie realizacji projektów inwestycyjnych w celu bieżącej oceny zgodności prowadzonych prac z harmonogramem, umowami z wykonawcami, projektantami, innymi podmiotami
 • Zarządzanie realizacją deweloperskich projektów inwestycyjnych na każdym ich etapie.
 • Czynne uczestnictwo w poszczególnych fazach inwestycji - przygotowanie inwestycji: współpraca z działem sprzedaży, marketingu itp. Realizacja inwestycji- współpraca z nadzorem budowy, rozliczenie końcowe inwestycji.
 • Sporządzanie i uzgadnianie budżetu kosztów bezpośrednich i ogólnych.
 • Kontrola rozliczeń zaawansowania robót budowlanych.
 • Weryfikacja kompletności i opiniowanie dokumentacji projektowej.
 • Uczestnictwo w naradach budowy.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne oraz negocjacyjne.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Praktyczna wiedza z zakresu zarządzania projektami deweloperskimi. 
   

Oferujemy:

 • Kontrakt B2B
 • Komputer z pełnym oprogramowaniem branżowym
 • Atrakcyjne wynagrodzenie z systemem premiowym
 • Udział w ciekawych projektach gwarantujących rozwój zawodowy
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku wrocławskim
 • Dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy

Ogłoszenie archiwalne